środa, 9 lipca 2014

Fotoreportaż z imprezy oddania do użytku wiaty i siłowni w małych Jeziercach


Podczas przesympatycznej imprezy wójt i urzędnicy skontrolowali osobiście sprzęt do ćwiczeń siłowych.


Operacja "Rewitalizacja parku, rozbudowa świetlicy wiejskiej, budowa placu rekreacyjnego i placu zabaw w Jeziercach" zrealizowana została przy pomocy środków unijnych w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" , dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 .

Całkowity koszt operacji wyniósł 127.575,00 zł, z czego koszty kwalifikowalne wyniosły 103,719,51 zł, a dofinansowanie ze środków Unii 82 907,50 zł.Fot. Tadeusz Majewski
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz