wtorek, 22 lipca 2014

Mistrzostwa w Grillowaniu na Kociewiu "Czarna Woda 2014"


Gmina Czarna Woda zaprasza do udziału w Mistrzostwach w Grillowaniu na Kociewiu "Czarna Woda 2014"

1. Miejsce: stadion miejski w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 5.

2. Termin: 2 sierpnia 2014r. od godz. 16.00

3. Kategorie:

1/ Obowiązkowa - grillowanie:
- mięsa wieprzowego;
- mięsa drobiowego.
Organizator zapewnia mięso wieprzowe i drobiowe oraz podstawowe przyprawy.

2/ Dowolna - "Co kto lubi"; kategoria otwarta - grillowanie:
- warzyw;
- owoców;
- deserów;
- ryb;
- serów;
- innych produktów.
Uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie produkty i przyprawy.

4. Skład drużyn: 2-osobowe; wiek jednego przedstawiciela tzw. "Szefa Drużyny" powyżej
18 lat.

5. Czas grillowania: 2,5 godz. od rozpoczęcia rozgrywek. Czas grillowania obejmuje:
rozpalanie i przygotowanie grilla, grillowanie potraw w kategoriach obowiązkowej
i dowolnej oraz dostarczenie gotowych dań do Jury.

6. Drużyny, które dokonają zgłoszenia udziału oraz zgrillują produkty w kategoriach
obowiązkowej i dowolnej rywalizować będą o Nagrodę Główną i tytuł "Mistrz Grilla
na Kociewiu 2014". Organizatorzy przewidują także w każdej kategorii nagrody specjalne
oraz wiele cennych nagród pocieszenia.

7. W celu identyfikacji drużyn wskazane jest przygotowanie chorągwi z nazwą i logo
drużyny lub herbem reprezentowanej firmy, gminy, stowarzyszenia, rodziny.

8. Ocenę przygotowanych przez drużyny grillowanych potraw dokona specjalnie powołane
Jury. Ocenie podlegać będą: walory smakowe i estetyczne potraw, ich oryginalność, dobór
składników, fantazja i finezja, a także dekoracja, atrakcyjność i oryginalność stanowiska
grillowania.

9. Ocena Jury jest ostateczna.

10. Wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy: Mistrzostwa w Grillowaniu na Kociewiu
"Czarna Woda 2014".

11. Zgłoszeń udziału w Mistrzostwach w Grillowaniu na Kociewiu "Czarna Woda 2014"
dokonywać można osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zgłoszenia
telefoniczne i drogą elektroniczną przyjmowane są do dnia 31 lipca 2014r.

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje w Urzędzie Miejskim w Czarnej Wodzie:
Zofia Baczyńska tel. 58 587 8850 wew. 37, e-mail: kultura@czarna-woda.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz