wtorek, 27 kwietnia 2004

Odwiedź naszą gminę

Lubichowo centrum
Gmina Lubichowo

Podstawowe informacje o gminie - ogólna charakterystyka gminy, urzędy, komunikacja, turystyka, handel, usługi, historia, zabytki, sport, kultura i inne.


URZĄD GMINY LUBICHOWO
83-240 Lubichowo,
ul. Zblewska 8
tel. (058) 58 85 221
tel./fax (058) 58 85 340

PUNKT INFORMCJI TURYSTYCZNEJ
Biblioteka - 83-240 Lubichowo,
ul. Zblewska 8,
tel. (058)58 85 345

TEREN.
Gmina Lubichowo liczy 161 km2. Zajmuje południowy skrawek województwa pomorskiego na skraju Borów Tucholskich. Teren gminy jest urozmaicony. Występuje tu morena płaska z licznymi jeziorami i stawami. Wysokość wzniesień waha się od 104,2 do 118,3 metrów nad poziomem morza. Deniwelacja względna wynosi 14,1 m.

DEMOGRAFIA.
Liczba mieszkańców - 5700 osób. Gęstość zaludnienia - 35 osób na km2.

KOMUNIKACJA.
Przez gminę przebiegają drogi krajowe i wojewódzkie:

droga wojewódzka - Kościerzyna - Skórcz - Warlubie (Nr 214) - drogi powiatowe - Starogard Gd. -Lubichowo (Nr 10508)Lubichowo - Szteklin - Radziejewo (Nr 105/3)Borzechowo - Osowo Leśne - Osieczna (Nr 10515)Ocypel - Wda - Drewniaczki (Nr 10523)Lubichowo - Młynki - Ocypel (Nr 10524)Baby -Czarne (Nr 10516)

Drogi gminne o łącznej długości 92 km zabezpieczają dobrą komunikację pomiędzy wszystkimi miejscowościami gminy.


CHARAKTERYSTYKA.
Gmina o charakterze rolniczo-turystycznym. Gmina (samorząd) posiada teren o pow. 4 ha przeznaczony pod rozwój przemysłu rolno-spożywczego. Tereny gminy znakomicie nadają się do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.

Wielkim bogactwem naturalnym są lasy. Zajmują ponad 60% ogólnej powierzchni gminy, z czego połowę stanowią Bory Tucholskie o czystym i zdrowym powietrzu.

Wśród osobliwości przyrody warto wymienić stare dęby we Wdeckim Młynie i wiekowe lipy w Lubichowie.

OCZYSZCZALNIA.
Gmina posiada składowisko odpadów komunalnych w Bietowie oraz oczyszczalnię ścieków w Lubichowie. Całe Lubichowo jest skanalizowane.

HANDEL, USŁUGI, GASTRONOMIA.
Dominująca działalność - rolnictwo (gospodarstwa indywidualne), handel i usługi (nastawione na zaopatrzenie i usługi dla mieszkańców oraz na zaopatrzenie osób z zewnątrz w wakacje).

HISTORIA.
Wieś Lubichowo notowana jest w dokumentach od 1352 r. Nazwa prawdopodobnie powstała od starosłowiańskiego imienia męskiego Lubich. Wieś o starym osadnictwie, udokumentowanym odkrytym grobem skrzynkowym (I tysiąclecie p.n.e.). Po wojnie XIII-letniej Lubichowo stało się własnością królewską i wchodziło w skład starostwa borzechowskiego. Prawdopodobnie w okresie "potopu" wieś doszczętnie spalono. W 1741 r. z inicjatywy ówczesnego starosty Zawadzkiego wybudowano we wsi drewniany kościół, który istniał do 1927 r..

Wobec rozbudowy wsi i zwiększenia się liczby wiernych przystąpiono do budowy nowej świątyni. Została ona wykończona w latach 1930-31. Przeniesiono do niej barokowe i rokokowe wyposażenie ze starego kościoła. W latach okupacji wieś była siedzibą głównego dowództwa oddziałów antypartyzanckich Jagdkommando nad dolną Wisłą. Jednocześnie działała tu gminna komenda partyzantów z "Gryfa Pomorskiego".

WALORY TURYSTYCZNE.
Największą atrakcją gminy oprócz lasów są liczne jeziora. Występuje tu wiele gatunków ptactwa wodnego (łabędź niemy, czaple, kaczki, żurawie). Przez teren gminy przepływa rzeka Wda (17 km), urozmaicony szlak spływów kajakowych, a jednocześnie raj dla wędkarzy. Na tej rzece znajdują się żeremia borów. W lasach żyje mnóstwo zwierzyny płowej. Lubił tu polować sam król Jan III Sobiecki, który miał swój pałac w Gniewie.

Najsłynniejszą miejscowością letniskowa gminy jest wieś Ocypel. Spośród 12 ośrodków wczasowych istniejących na terenie gminy aż 8 znajduje się w Ocyplu.

Położenie Ziemi Lubichowskiej w przejściowej strefie klimatów: morskiego i kontynentalnego warunkuje rozwój bogatej szaty roślinnej. W lasach dominują drzewa sosnowe, świerkowe, dęby i buki oraz występuje wiele gatunków grzybów.

Na terenie gminy działa 6 obwodów łowieckich. Dzięki nieskażonej okolicy 7 spośród 12 miejscowości gminy Lubichowo utrzymuje się z turystyki. Ośrodki wczasowe oferują 800 miejsc.

ZABYTKI.
Jeżeli idzie o architekturę, to ciekawe są kościoły w Lubichowie, Ocyplu i Wdzie. Prawie we wszystkich sołectwach są stare, nieraz ponad 200-letnie chaty.

W Szteklinie stoi autentyczny modrzewiowy dworek szlachecki z 1827 r. - jedyna w okolicy Starogardu tak dobrze zachowana drewniana rezydencja szlachecka.

OŚRDKI KULTURY.
Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie, Gminna Biblioteka Publiczna z filią w Zelgoszczy, stadion w Lubichowie z boiskim piłkarskim. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubichowie mieści się Punkt Informacji Turystycznej.

KLUBY SPORTOWE.
Poza sportem szkolnym na terenie gminy działają sekcje piłkarskie: LZS GOK w Lubichowie i "Bractwo Piłkarskie" - Oldboys w Lubichowie.

Oprac. Na podstawie folderu gminnego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz