środa, 7 kwietnia 2004

Szkolenie w Osieku

Osiek. Dnia 2.04 w Osieku odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyło 37 rolników gminy. Specjalista do spraw doradztwa rolniczego Andrzej Kłos przedstawił program rozwoju obszarów wiejskich.- Informujemy rolników po to, aby rolnicy zaplanowali, co mają ze swoim gospodarstwem zrobić. Jeżeli rolnik zdecyduje się na rezygnację z prowadzenia działalności rolniczej, to może wybrać albo rentę strukturalną, albo zalesienie gruntu. Jeśli natomiast zechce prowadzić działalność rolniczą, będzie mógł skorzystać z finansowania dla gospodarstw młodych rolników, dla gospodarstw niskotowarowych z dofinansowania na dostosowanie do standardów Unii Europejskiej - mówi Andrzej Kłos.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do programu rolno-środowiskowego z naszego powiatu weszły tylko trzy gminy: Osieczna, Kaliska i Osiek. Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przygotował cykl szkoleń w celu przygotowania rolnika do korzystania z tego programu.
Instrukcja dotycząca wypełniania wniosku o przyznanie płatności obszarowych na rok 2004.
Kiedy przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Włodarczak poinformował, że dopłaty uzyskać można tylko do gruntów rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej, jeden z rolników powiedział: - Dlatego wszystkie nieużytki raptem zaczynają rolnicy uprawiać, bo liczą na dopłaty.
Na co inny: - Powinno nas cieszyć, że nasz krajobraz się zmieni. Nie będą wreszcie straszyć odłogi porośnięte chwastami i samosiejkami. Nasza gmina może wreszcie zostanie zagospodarowana należycie.
Ci, którzy dotychczas nie uprawiali ziemi, zaczęli ją uprawiać, bo chcą skorzystać z funduszy strukturalnych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). - W tym programie mieszczą się między innymi zalesienia. Ale jedynie grunty użytkowane rolniczo. Jeśli zostaną wyłączone z produkcji rolnej na zalesienie, wtedy właściciel otrzyma dopłaty z tytułu zalesienia. Uczestnictwo w tym programie i wykonanie zalesienia upoważnia właściciela do pobierania premii przez 20 lat - informuje specjalista.
Warunkiem dopłat obszarowych między innymi jest prawidłowo prowadzona księga stada. Wpisany do tej księgi musi być obrót stadem, czyli przemieszczenia z gospodarstwa do innego, sprzedaż międzysąsiedzka, sprzedaż do ubojni, upadki, kradzieże itd. Znakowanie zwierząt jest obowiązkiem. Trzoda chlewna - tatuaż z numerem gospodarstwa, natomiast bydło, kozy i owce musza posiadać paszporty.
Co do dopłat unijnych, to - jak nam powiedział Andrzej Kłos - rolnicy podchodzą do tego z niedowierzaniem. Zdają sobie sprawę z faktu, że nikt nie da nikomu pieniędzy za darmo. - Te szkolenia służą temu, żeby wyjaśnić, iż jest to dopłata do hektara z tytułu użytkowania rolniczego gruntu.
Spróbowaliśmy się zorientować, jakie kwoty otrzymają rolnicy, ile wynosić będą unijne dopłaty. Na przykładzie Władysława Brzóski ze Skórzenna, właściciela 23-hektarowego gospodarstwa rolnego. Według dzisiejszych obliczeń kwota ta wyniosłaby 4 336 zł.
Dla jednych mało, dla innych dużo.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz