środa, 11 października 2006

Parafia św. Michała

Kolejka po spowiedź

Zblewo, miejscowość o dużych tradycjach gospodarczych, kupieckich i społecznikowskich. To również piękna historia parafii p.w. św. Michała Archanioła. Dzisiaj kwitnie tu życie duchowe, a nad wszystkim czuwa obchodzący w br. 10-lecie swojej posługi duszpasterskiej jako proboszcz ks. mgr Zenon Górecki.


Tradycja głosi, że kiedy w 997 roku przez Zblewo wieziono do Gniezna ciało św. Wojciecha i tu zatrzymano się na nocleg. Legenda ta znalazła swój zewnętrzny wyraz w pomniku św. Wojciecha postawionym w 1992r. Przed kosciołem dzięki staraniom ówczesnego proboszcza Hieronima Tr etowskiego. Parafia i kościół w Zblewie po raz pierwszy zostały wymienione w dokumencie osadniczym wsi wydanym przez komtura grudziądzkiego, 3 sierpnia 1340 roku. Aktem tym komtur nadawał wieś z obszarem 50 włók na prawie niemieckim sołtysowi Andrzejowi oraz uposażył parafię w cztery wolne włóki (ok. 72h).

Pierwszym zachowanym dokumentem, który wylicza miejscowości wchodzącej w skład zblewskiej parafii jest spis wizytacyjny biskupa włocławskiego Hieronima Rozrażewskiego z 1583r. Znalazło się w nim 5 miejscowości: Zblewo, Borzechowo, Radziejewo, Miradowo i Białachowo. W XIX w. Parafia liczyła 36 miejscowości i była jedną z większych w diecezji. Obecnie, według rocznika diecezjalnego, zblewską parafię tworzą miejscowości: Zblewo, Białachowo, Białachówko, Bytonia, Łążek, Miradowo, Piłka, Nowy i Stary Cis oraz Zomrze


Miejsce kultu

Od najwczesniejszycvh dziejów parafii św. Michała istaniała tu budowa sakralna, niewątpliwie drewniana. Według protokołu wizytacyjnego z 1583r. Drewniana świątynia, kosekrowana wcześniej znajdowała się w bardzo złym stanie. Dopiero w 1710r. Wybudowano nowy kościół. Była to budowla o konstrukcji z tzw. Muru pruskiego. Kościół usytuowany był w innym miejscu niż dzisiejszy, mianowicie na niżej położonym podmokłym terenie.


Ołtarz patrona

W głównym ołtarzu znajdował się obraz patrona świątyni - Michała Archanioła. Obecny kościół neogotycki zbudowano w latach 1870 - 1880 dzięki inicjatywie ks. Oficjała Jana Klingenberga z Pelplina, zaś konsekrował go biskup Leon Rendner, 18 września 1887r. W obecnym kościele znajdowały się trzy neogotyckie ołtarze. Zachowały się z nich tylko dwa. Natomiast ołtarz główny w ramach reformy liturgicznej po Soborze Watykańskim II zastąpiono tzw. Ołtarzem soborowym "twarzą do ludu". Była to szkoda, ale błąd naprawiono przejmując w 2003r. Neogotycki ołtarz z dawnej kaplicy Collegium Marianum w Pelplinie. W latach 1997 - 2004, dzięki staraniom księdza pr. Zenona Góreckiego dokonano gruntownej renowacji kościoła. Od 1992r. Parafia posiada kościół filiarny p.w. św. Rocha w Bytonii.


Wybitni duszpasterze

Wybitne postacie to ks. J. Wrycza - patriota i społecznik, ks. M. Borzyszkowski - prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ks. P. Czapiewski - wybitny historyk Pomorza, dwukrotny prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu, ks. K. Krefft - proboszcz zblewski , budowniczy kościołów, społecznik, męczennik Stuthoffu, ks. P.Prabucki - również męczennik okresu II wojny światowej. Z żyjących - ks. Prałat E. Skalski - budowniczy kościoła p.w. św. Maksymiliana w Gdyni, ks. H. Kroll - publicysta, budowniczy kościoła parafialnego w Żalnie.


Wierni

W kancelarii parafialnej, wszędzie równo poukładane książki o tematyce religijnej, prasa katolicka, święte obrazki. To właśnie tu parafianie otrzymać mogą nie tylko dobre słowo, ale również materiały do poważnych studiów.

Święci i grzesznicy, powroty i odejścia, esteci i bałaganiarze, serdeczni i zawistni, mocarze wiary i chwiejni, rozmiłowani w modlitwie i uciekajacy od niej - tak oto scharakteryzował bym naszą parafię - mówi proboszcz Górecki . - Cieszy wysoka frekfencja, kolejki przy konfesjonałach. W parafii mamy dwóch księży i trzy katechetki. Przy ołtarzu posługuje 50 lektorów i ministrantów, dwóch świeckich szafarzy nadzwyczajnych. Aktywnie pracują: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Akcja Katolicka, schola, Sur Sum Corda, chór parafialny św. Cecylii, są grupy żywego różańca, Czciciele Najświętsze4go Serca Pana Jezusa, grupa charytatywna, która gromadzi środki pieniężne na dożywianie dzieci w Zblewie i w Bytonii. Organizowane są procesje różańcowe, nabożeństwa drogi krzyżowej, wystawy w salach domu parafialnego.

Moja posługa

Ks. Zenon Górecki jest proboszczem parafii św. Michała juz 10 lat. Jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Studia zakończył pracą magisterską p.t. "Modlitwa myślana w rozwoju duchowym człowieka", pod kierunkiem ks. Prof. Ryszarda Cyrklaffa (K. U. L.).

Proboszcz znany jest ze swojego powiedzenia: "No, siądźmy, gdzie kto może".


Michał Spankowski

Na podstawie Gazety Kociewskiej Nr 40 z 4.10.2006r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz