niedziela, 22 października 2006

UM Starogard - infoirmacje

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 20 października 2006 r.

Dzisiaj, tj. 20 października w Galerii "A" Starogardzkiego Centrum Kultury, o godzinie 18:00 nastąpi otwarcie wystawy, pt. Sacrum i Decorum sarmackiego świata". Współorganizatorami wystawy są: Muzeum Narodowe w Poznaniu oraz Kongregacja św. Filipa w Gostyniu. Wystawa prezentuje sztukę, rzemiosło artystyczne oraz kulturę sarmacką XVII i XVIII w., m.in. Portrety reprezentacyjne, portrety trumienne i epitafijne szlachty polskiej, tkaninę, rzeźbę, akcesoria sarmackiego stroju i wyposażenia wnętrz, broń i uzbrojenie. Wystawa czynna będzie do grudnia.


W dniu 9 października odbyło się posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji, na którym przewodniczący Kazimierz Jankowski przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za całą kadencję. Na posiedzeniu zapoznano się z realizacją kalendarza imprez sportowych za III kwartał br.

20 października, o godzinie 13:30 w Urzędzie Miejskim odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska. Zaplanowano m.in.:
Omówienie propozycji zagospodarowania terenu po byłym zakładzie Neptun.
Omówienie materiałów na sesję i podsumowanie pracy komisji w latach 2002-2006.

23 października, o godzinie 14:00 w Urzędzie Miejskim odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych. W porządku spotkania: omówienie materiałów na sesję i podsumowanie pracy komisji w latach 2002-2006.

24 października, o godzinie 14:30 w Urzędzie Miejskim odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury.
W porządku spotkania: omówienie materiałów na sesję i podsumowanie pracy komisji w latach 2002-2006.
Podobne spotkanie na 25 października zaplanowała również Komisja Edukacji.

W środę, 25 października odbędzie się XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Część robocza godz. 830 - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego - z proponowanym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Zmiany do porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu XLVI sesji.
5.Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 5 września do 5 października 2006 roku.
6.Przedstawienie sprawozdania z działalności samorządu miejskiego w kadencji 2002 - 2006.
7.Informacja nt. oświadczeń majątkowych radnych i urzędników.
8.Informacja o propozycjach zagospodarowania terenu po byłym zakładzie produkcyjnym "Neptun".
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)przyznania medalu "Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego",
2)zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2006 rok (zmiana 7),
3)procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
4)przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim,
5)zwrotu kosztów dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu gminie dotującej to przedszkole,
6)współdziałania z Powiatem Starogardzkim,
7)zmieniająca uchwałę Nr XXIV/228/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 13.10.2004 r. w sprawie ustalenia bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości i bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
8)przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku,
9)sprostowania błędu w załączniku do uchwały Nr XLVI/451/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 13 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim,
10)ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
11)ustalenia przebiegu drogi gminnej.
10.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Dyskusja - wolne wnioski.

część uroczysta - godz. 1330 - Starogardzkie Centrum Kultury - al. Jana Pawła II 3.
Wręczenia medali "Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego" oraz podziękowań za wspólną pracę w IV kadencji samorządu miejskiego.
Zakończenie XLVII sesji Rady Miejskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz