sobota, 7 października 2006

UM Starogard - informacje

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 6 października 2006 r.

W piątek, 6 października prezydent miasta Stanisław Karbowski oraz naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Janina Sonnenfeld UM odwiedzili jubilatkę Martę Chylewską, która obchodziła swoje 104. urodziny. Prezydent wręczył jubilatce bukiet kwiatów i skromny prezent.

W czwartek, 5 października w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczystość podsumowująca dwie akcje: Akcję Sprzątanie Świata i Miejski Konkurs Zadrzewieniowy 2006".

Komisja Miejskiego Konkursu Zadrzewieniowego 2006 w składzie :
Leszek Zadurski - przewodniczący komisji
Roman Lempkowski - sekretarz komisji
Maria Brzozowska - członek komisji
Stanisław Kubkowski - członek komisji
Andrzej Byrszel - członek komisji
dokonała podsumowania posiadanej dokumentacji i stwierdziła, że:

1.W ustalonym przez regulamin terminie składania wniosków otrzymano łącznie 8 zgłoszeń z tego 3 w kategorii osób fizycznych i 5 w kategorii placówek oświatowo - wychowawczych i innych jednostek,

2.Komisyjnie sprawdzenie w terenie danych zawartych w zgłoszeniach
potwierdziło, że podane ilości nasadzeń są w większości zgodne ze stanem faktycznym . Nieliczne zmiany ilościowe dotyczące nasadzeń z lat poprzednich zostały skorygowane zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.

3.Podsumowanie punktacji zgodnie z regulaminem przedstawia
się następująco:

a/ w kategorii osób fizycznych :

Pan Józef Prill, - 15.8 pkt,
Pani Joanna i Dariusz Decka - 54.6 pkt,
Pani Janina Spica, - 8.9 pkt.

b/ w kategorii placówek oświatowo wychowawczych i innych jednostek :

CABLE TEAM Spółka z o.o. - 15 pkt,
Zespół Szkół Publicznych, ul. Bp. K. Domimnika32 - 5.4 pkt,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Zblewska 18 - 25 pkt,
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 , ul. Reymonta 7 - 4.5 pkt,
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8, Oś.Konstytucji 3 Maja 15-7.4 pkt,


4.Wobec powyższego Komisja przyznała nagrody finansowe
zgodnie z regulaminem a mianowicie :

a/ w kategorii osób fizycznych :

I miejsce - Pani Joanna i Dariusz Decka, - 1000 zł
II miejsce - Pan Józef Prill - 500 zł
III miejsce - Pani Janina Spica - 200 zł

b/ w kategorii placówek oświatowo - wychowawczych i innych :

I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - 2000 zł
II miejsce- CABLE TEAM Sp. z o.o. - 1000 zł
III miejsce- Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 - 400 zł
IV miejsce - Zespół Szkół Publicznych - nagroda książkowa,
V miejsce - Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 - nagroda książkowa,

Komisja stwierdziła, że pomimo wielokrotnego podania do publicznej wiadomości zasad regulaminu konkursu, zainteresowanie nim ze strony mieszkańców miasta było znikome.
Ilość uczestników konkursu świadczy o konieczności prowadzenia dalszej popularyzacji idei zadrzewień.
Przyjmując, że cele konkursu dotyczące w szczególności zwiększenia ilości terenów zielonych i wzbogacenia struktury ekologicznej są zgodne z obowiązującym " Programem Ochrony Środowiska ", działania w tym zakresie powinny być kontynuowane.

Lista uczestników Akcji Sprzątanie Świata załączona w dokumencie: Sprzątanie Świata.

W piątek, w Urzędzie Miejskim dokonano wręczenia nagród policjantom, którzy brali udział w konkursie na najlepszego dzielnicowego i policjanta prewencji KPP w Starogardzie, w I półroczu 2006 r.
I tak nagrodę w Rewirze Dzielnicowych KKP w Starogardzie otrzymał mł. asp. Maciej Olejniczak, a w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym KPP w Starogardzie sierż. Ryszard Jakubowski. W imieniu prezydenta miasta nagrody wręczał zastępca prezydenta Zbigniew Kozłowski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz