sobota, 14 października 2006

UM Starogard - informacje

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 13 października 2006 r.

Powiatowy Zarząd Dróg poinformował Urząd Miejski, że w związku ze złym stanem technicznym kładki dla pieszych nad linią kolejową Tczew - Chojnice w ciągu drogi powiatowej Nr 2707G ul. Skarszewskiej w Starogardzie Gd, stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu pieszego, przystępuje się do zamknięcia ruchu pieszego na w/w kładce.

Na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Stefana Milewskiego wpłynęło pismo od Stanisława Gierszewskiego, radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego, w którym przekazano do wiadomości wykaz inwestycji finansowych bądź współfinansowanych przez budżet wojewódzki, zrealizowanych w powiecie starogardzkim w latach 2004 i 2005.
W pismie czytamy, że: " W roku 2004 z budżetu województwa pomorskiego na dofinansowanie inwestycji w powiecie starogardzkim przeznaczono 5,73 mln zł zaś dofinansowanie inwestycji powiatu starogardzkiego w 2005 roku wyniosło aż 33,2 mln zł. Będąc w Sejmiku Wojewódzkim przedstawicielem również powiatu starogardzkiego z satysfakcją stwierdzam, iż powiat ten należał w ostatnim roku do najbardziej dofinansowanych w województwie. Powyższy sukces, jest efektem dobrej współpracy władz powiatu starogardzkiego oraz gmin wchodzących w jego skład z Sejmikiem oraz Zarządem Województwa.

Zrealizowane inwestycje dotyczą bezpośrednio istotnych dziedzin życia mieszkańców powiatu, a w szczególności obejmują poprawę komunikacji (mała obwodnica w Starogardzie Gdańskim), ochronę środowiska, modernizację dróg transportu rolnego, organizację sportu, edukacji oraz kultury. Za szczególnie ważne uważam dofinansowanie zadań remontowych obiektów będących miejscem integracji lokalnych społeczności, w szczególności mieszkańców wsi. Wiele zrealizowanych zadań dotyczyło poprawy warunków nauczania młodzieży w szkołach oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Mając okazję wyrażam niniejszym swoje uznanie wszystkim, którzy byli zaangażowani w realizację poszczególnych zadań, a w szczególności Władzom Samorządowym i Radnym tych miejscowości, w których je realizowano. Wyrażam zadowolenie, że w tym sukcesie jest również mój skromny udział."

Tradycją stają się wyjazdy dzieci i młodzieży ze starogardzkich szkół podstawowych na wczasy terapeutyczne do Wygonina. Od poniedziałku, 9 do 20 października, czterdzieścioro dzieci z klas I-III wszystkich szkół podstawowych ze Starogardu uczestniczy w takim turnusie w Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie. Kwalifikacji uczestników dokonali pedagodzy szkolni wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To już drugi turnus w tym roku, który udało sie zorganizować naszym dzieciom. W pięknym ośrodku, położonym w lesie, dzieci łączą naukę z zajęciami psychoedukacyjnymi. W razie niepogody mają do dyspozycji wspaniałą salę gimnastyczną, komputery. W Domu Wczasów czeka na nie mnóstwo atrakcji, które zapewne na długo pozostaną w pamięci najmłodszych uczestników.
Pieniądze na opłacenie wczasów pochodzą ze środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz