poniedziałek, 3 maja 2010

Bezpłatne szkolenia dla rolników i ich domowników planujących odejście z rolnictwa

Szanowni Państwo,

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2010 r. do 30.09.2010 r. realizuje na terenie naszego województwa projekt "Nowa rola - szkolenia przekwalifikowujące dla osób odchodzących z rolnictwa" nr WND-POKL.08.01.02-22-035/09.


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
Każda z osób zakwalifikowanych do projektu objęta zostanie następującym wsparciem:
I. Indywidualne doradztwo zawodowe (3 godz. lekcyjne) - maj/czerwiec 2010 r.
II. Szkolenie zawodowe (100 godz. lekcyjnych) - maj-sierpień 2010 r.
z możliwością wyboru przez uczestnika jednego z modułów:
1. kasjer/sprzedawca
2. kadry i płace
3. przedstawiciel handlowy
4. agroturystyka (od końca maja)
III. Szkolenia językowe (60 godz. lekcyjnych) - maj - sierpień 2010 r.
z możliwością wyboru języka angielskiego lub niemieckiego
IV. Warsztaty autoprezentacji i aktywnego poszukiwania pracy (36 godz. lekcyjnych) - lipiec/sierpień 2010 r.
Szkolenia te są łączne, nie można ich traktować odrębnie. Tworzą jedną całość.
SZKOLENIA SĄ BEZPŁATNE i odbywać się będą w sali GOKSiR w Smętowie.


Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby:
ubezpieczone w KRUS
rolników i ich domowników
od 18 do 65 (mężczyźni)/ 60 (kobiety) roku życia
osoby zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego (obszary słabe strukturalnie) - również spoza gminy Smętowo - zwrot kosztów przejazdu!
zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem

Zapewniamy: kadrę profesjonalnych trenerów, materiały szkoleniowe, które uczestnicy mogą później zatrzymać dla siebie oraz ciepły posiłek. Po zakończeniu szkoleń zawodowych i językowych uczestnicy będą mogli uzyskać zaświadczenia o ich ukończeniu.
Jeśli ktoś będzie musiał dojeżdżać na zajęcia zostaną zwrócone koszty dojazdu.
Warunkiem uruchomienia grupy szkoleniowej jest zebranie 10 osób, deklarujących chęć udziału w tym samym module szkoleń zarówno zawodowych, jak i językowych.
Działania przewidziane w projekcie pozwolą uczestnikom nabyć nowoczesne kwalifikacje zawodowe, niezbędne do szybkiego podjęcia zatrudnienia po odejściu z rolnictwa oraz pomogą Państwu w przełamaniu podstawowych barier związanych z taką zmianą.

Dnia 11 maja (wtorek) 2010 r. o godz. 17.00 serdecznie zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które będzie miało miejsce w sali GOKSiR w Smętowie Granicznym.

Więcej info:
512-339-315
(58) 561-90-97

Serdecznie zapraszam
Karol Nowakowski
Dyrektor GOKSiR

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz