środa, 19 maja 2010

Kronika strażacka - 10.05 - 16.05.2010 r.

Krótka informacja z wybranych zdarzeń za okres od 10.05.2010 - 16.05.2010r.11.05.2010 r., Skarszewy, ul. Drogowców - pożar

O godzinie 20.36 Powiatowe Stanowisko Kierowania otrzymało wezwanie do pożaru stodoły w Skarszewach przy ul. Drogowców. Na miejscu zdarzenia zastano stodołę częściowo wypełnioną słomą (około 15m3) wraz z przybudówką w całości objętą płomieniami. Nad budynkiem objętym pożarem przechodziła linia wysokiego napięcia. Pogotowie energetyczne odłączyło zasilanie energetyczne obiektu. Strażacy podjęli czynności gaśnicze w natarciu na palącą się stodołę i w obronie budynku gospodarczego. Po przygaszeniu całość obficie przelewano wodą i przerzucano widłami słomę do całkowitego ugaszenia. Straty oszacowano na około 30.000 zł.


12.05.2010 r., Skórcz, ul. Cisowa - zabezpieczenie działań Policji

Na miejscu zdarzenia zastano Policję podczas działań po zgłoszeniu o podłożeniu ładunku wybuchowego. Teren działań został zabezpieczony przez Policję. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu czynności prowadzonych przez Policję.


13.05.2010 r., Semlin - pożar

O godzinie 22.15 Powiatowe Stanowisko Kierowania otrzymało wezwanie do pożaru stodoły w Semlinie. Na miejscu zdarzenia zastano całkowicie objęty pożarem budynek stodoły. Strażacy podjęli czynności gaśnicze: w obronie budynku gospodarczego oraz
w natarciu na palący się obiekt. Następnie przelewano wodą tlące się elementy konstrukcji stodoły. Za pomocą ładowacza czołowego rozgarnięto i przelano składowany opał w stodole. Ze względu na brak wody w stawie zastosowano system dowożenia wody
z hydrantu zlokalizowanego w centrum wsi.


15.05.2010 r., Skarszewy, Os. Sikorskiego, budynek wielorodzinny - pożar

Na miejscu zdarzenia zastano palący się wózek dziecięcy i tablicę ogłoszeń na parterze klatki schodowej. Strażacy podjęli czynności gaśnicze w natarciu na palący się wózek i tablicę ogłoszeń. Następnie wózek i tablicę wyniesiono na zewnątrz budynku, gdzie przelano je wodą do całkowitego ugaszenia. Klatka schodowa została oddymiona i przewietrzona.Sporządził: mł. asp. Karina Stankowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz