środa, 26 maja 2010

K. Trawicki: Jesteśmy zobowiązani nieść pomoc

W obliczu kolejnej tragedii

Jesteśmy zobowiązani nieść pomoc

Żyjemy wszyscy następną tragedią, jaka w krótkim czasie po ostatniej dotknęła nasz kraj.

Solidaryzujemy się z wszystkimi, których dotknęła katastrofalna powódź.Stawiamy siebie i organizacje pozarządowe na terenie naszej gminy do niesienia pomocy potrzebującym z terenów dotkniętych klęską. Jesteśmy w stałym kontakcie z zaprzyjaźnioną z nami partnerską gminą Łapsze Niżne, która będzie ukierunkowywać niesioną przez nas ewentualną pomoc.

W momencie pisania tego tekstu fala powodziowa dociera do terenów naszego województwa. Dzisiaj jest już przygotowany sprzęt, a strażacy z gminy Zblewo gotowi są do wyjazdu.

Nasza gmina jest tak szczególnie położona, że omijają nas tragiczne zdarzenia, jakie mają miejsce w wielu rejonach w Polsce. Dlatego tym bardziej jesteśmy zobowiązani indywidualnie i zbiorowo zorganizować pomoc. Zwracam się do wszystkich mieszkańców naszej gminy o wsparcie działań Kościoła, organizacji społecznych oraz Urzędu Gminy, których celem jest niesienie pomocy.

5 czerwca będziemy obchodzić dwudziestolecie pierwszych demokratycznych wyborów do samorządu. W tym dniu uczcimy tę rocznicę w naszej gminie tradycyjnie od modlitwy dziękczynnej podczas Mszy świętej. Po Mszy świętej odbędzie się uroczysta sesja Rady Gminy. Podczas niej zostaną wyróżnieni ci, którzy w szczególny sposób zaznaczyli się swoją działalnością w samorządzie gminnym. Z tej też okazji zostanie wydana okolicznościowa publikacja pod tytułem "Żaden wójt nie był pewien - 20 lat samorządności w gminie Zblewo" pod redakcją Tadeusza Majewskiego. W publikacji tej są przedstawieni wszyscy ci, którzy przez 20 lat swojej działalności samorządowej wpłynęli na rozwój naszej gminy. Są wypowiedzi osób, którzy chcieli udzielić wywiadów, a mieli decydujący wpływ w określonym czasie na decyzje społeczno-gospodarcze. Z mojej strony, jako obecnego włodarza gminy, serdecznie dziękuję wszystkim bez wyjątku za poświęcenie czasu, energii, swoich zdolności i umiejętności dla rozwoju naszej małej ojczyzny. Ten rozwój na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat jest niebagatelny i przynosi nam wielką satysfakcję. Możemy być dumni z naszych osiągnięć. Śledząc poszczególne kadencje tego dwudziestolecia nasuwa się jednoznaczne stwierdzenie, że każda kadencja wniosła dużo dla rozwoju naszej gminy. Jest to powszechnie zauważane i podziwiane przez gości, odwiedzających naszą gminę. Przy okazji ponownego przyjazdu mówią, że znowu coś u nas nowego powstało. Całe obchody dwudziestolecia, które rozpoczynamy w sobotę 5 czerwca, wkomponowane są w festyn i kolejny Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych w dniu 6 czerwca w niedzielę. Będziemy gościć orkiestry z całego województwa, ale przyjadą też dwie orkiestry naszych przyjaciół górali z Łapsz Niżnych i Kaszubów z zaprzyjaźnionej gminy Gniewino. Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszam na Mszę świętą i imprezy towarzyszące tym obchodom. Niech będzie to wyraz naszej radości i dumy z dzieła, które wspólnie przez dwadzieścia lat tworzyliśmy.

Krzysztof Trawicki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz