niedziela, 30 maja 2010

Budowa sali sportowej w Bobowie cd..

16 kwietnia 2010 r. komisja w składzie: przedstawiciele inwestora Wójt Gminy Bobowo Pan Mieczysław Płaczek oraz Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Bobowo Pani Sylwia Makiła wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Panem Ryszardem Tobolewskim, w obecności przedstawicieli wykonawcy robót Pana Stanisława Repińskiego, właściciela firmy i Andrzeja Domerackiego, kierownika budowy dokonali przekazania placu budowy sali sportowej w Bobowie.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem robót pierwszą czynnością, do jakiej przystąpił wykonawca było przede wszystkim zabezpieczenie placu budowy oraz usunięcie wierzchniej warstwy gruntu. Następnie przystąpiono do dalszych prac związanych z usuwaniem gruntu pod budynek sali w celu ustalenia właściwego poziomu na potrzeby posadowienia pali fundamentowych oraz dalszych prac związanych fundamentowaniem. Łącznie wywieziono powyżej 5.000m3 gruntu.

Obecnie kończą się roboty fundamentowe i niedługo wykonawca przystąpi do realizacji robót murowych. Trwają jednocześnie prace przygotowawcze w zakresie montażu elementów układu grzewczo-wentylacyjnego gruntowego wymiennika ciepła.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz