poniedziałek, 3 maja 2010

MIROTKI UCZCIŁY SWOJEGO BOHATERA

Historia rodu Górskich w planie pracy szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirotkach przystąpiła w roku szkolnym 2008/2009 do Ogólnopolskiego programu " Katyń... ocalić od zapomnienia", któremu patronował Prezydent RP - Pan prof. dr hab. Lech Kaczyński. Uczniowie wraz z nauczycielką historii, panią Aleksandrą Żelską, opracowali życiorys zamordowanego przez Sowietów 17 kwietnia 1940 roku Franciszka, syna Jana Wojciecha Górskiego, właściciela majątku w Mirotkach i fundatora gruntu pod budowę naszej szkoły.


Po 50 latach życia w zakłamaniu doczekaliśmy się czasów wolności, kiedy głośno możemy mówić na temat napaści ze wschodu 17 września 1939 roku oraz tak długo zatajanej zbrodni oficerów w Katyniu. Jako szkoła, opracowaliśmy edukacyjny program w ramach jednego z priorytetów na bieżący rok szkolny: Rozwijanie wiedzy o regionie i historii szkoły. W ramach tego priorytetu zrealizowaliśmy następujące zadania:

10 listopada 2009 r. posadziliśmy Dąb Pamięci dla uhonorowania kpt. Franciszka Jana Górskiego, oficera z Mirotek zamordowanego w Katyniu w setną rocznicę jego urodzin.
Opracowaliśmy materiał o historii rodu Górskich oraz historię naszej Ojczyzny od odzyskania niepodległości w 1918 roku do czasu haniebnego mordu w Katyniu w formie prezentacji multimedialnej.

Zorganizowaliśmy spacer przez wieś Mirotki do miejsca dawnego dworu rodziny Górskich.
Zorganizowaliśmy wyjazd na cmentarz do Barłożna i wzięliśmy w opiekę grobowiec rodziny Górskich.

22 grudnia odsłoniliśmy w szkole tablicę upamiętniającą Jana Wojciecha Górskiego, fundatora gruntu szkolnego w 150. rocznicę jego urodzin. Tablicę ufundował Bank Spółdzielczy w Skórczu, gdzie Jan Wojciech Górski pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Rady Nadzorczej od 1908 do 1931 roku. Tablicę poświęcił ks. Proboszcz Jarosław Skwierawski.

Uroczyste obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Posadzenie Dębu upamiętniającego Marszałka Macieja Płażyńskiego i odsłonięcie i poświęcenie pomnika ku czci kpt. Franciszka Jana Górskiego.27 kwietnia miała miejsce kolejna uroczystość. W tym dniu upamiętniliśmy 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Po oddaniu hołdu ofiarom spod Smoleńska, części edukacyjno-artystycznej oraz wysłuchaniu wielu świadectw przybyłych do nas gości, nastąpiło posadzenie Dębu ku czci Marszałka Macieja Płażyńskiego. Pan Marszałek był Przyjacielem i od 10 lat Honorowym Patronem szkoły w Mirotkach.
Dzięki Jego wrażliwości i życzliwej pomocy zostaliśmy wyposażeni w pierwszą w gminie Skórcz szkolną pracownię komputerową.
Pan Marszałek był przekonany o tym, że młodzieży wiejskiej potrzebne jest wsparcie i rzeczywiście jej pomagał.
Aktywna pomoc Pana Marszałka dotyczyła również naszej biblioteki. To właśnie dzięki Niemu szkolny księgozbiór wzbogacił się o pięknie oprawione i szczególnie wartościowe pozycje.
Pan Marszałek miał być naszym Honorowym Gościem podczas obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Tragiczne wydarzenie pod Smoleńskiem sprawiło, że podczas tej uroczystości Pan Marszałek był z nami tylko w sposób duchowy. Swoją wdzięczność i pamięć wyraziliśmy posadzeniem DĘBU na terenie naszej szkoły. To, będące symbolem długowieczności i siły drzewo, na zawsze upamiętni Jego Osobę oraz wielkie serce i patriotyczną postawę.

Po zasadzeniu Dębu przez wicestarostę powiatu starogardzkiego, Pana Kazimierza Chyłę, radnego wsi Mirotki Pana Mirosława Żurawskiego i rodzica Pana Cezarego Laskowskiego nastąpiło odsłonięcie pomnika poświęconego kapitanowi Franciszkowi Górskiemu, oficerowi z Mirotek.

Historia kamienia
Pomnik został wyrzeźbiony przez artystę rzeźbiarza Pana Piotra Tyborskiego ze Skórcza. Rzeźba została wykonana w kamieniu granitowym. A skąd kamień?
Ten olbrzymi głaz czekał na dawnym polu dziedzica. W całej okazałości odsłonił się wówczas, gdy szukaliśmy materiału na pomnik. Dzięki pomocy Państwa Elżbiety i Tomasza Chmielewskich został przetransportowany na teren szkoły i tam na oczach uczniów powstała rzeźba z symboliczną czapką rogatywką oraz torami, które artysta zakończył krzyżem, czyli znakiem ostatecznego zwycięstwa.

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika
Pomnik odsłoniła Rodzina Katyńska z Gdyni, a aktu poświęcenia dokonał JE Biskup Pelpliński Ks. prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga. Ksiądz Biskup stwierdził, że parafia Barłożno ma wielu bohaterów, o których się pamięta, a przez to przypomina młodemu pokoleniu o korzeniach i patriotycznej tradycji naszej Małej Ojczyzny, a tym samym Rzeczypospolitej.

Wystawa rzeźby "Przemijanie..." artysty Piotra Tyborskiego
Uroczystość zakończyła się obejrzeniem wystawy rzeźby, którą przygotował autor pomnika. Rzeźby te były realizowane kilkanaście lat temu. Artysta poświęcił je swojemu zamordowanemu w Oświęcimiu dziadkowi. Wystawa zrobiła duże wrażenie na oglądających. Tworzywem dla dzieł było szkło, drewno, granit, a także... kości. Powtarzała się w pracach forma klepsydry. Piotr Tyborski pokazał w nich kruchość i ulotność ludzkiego życia, a jednocześnie trwałość pamięci i nieśmiertelność duszy.
Centralna rzeźba "Zmartwychwstanie" zachęcała oglądających do ufności i nadziei.

Letni plener malarski
W lipcu szkoła planuje zorganizowanie pleneru malarskiego oraz wystawy poplenerowej z udziałem artystów lokalnych, artystów z Kaszub i Wybrzeża na temat "Dwory polskie - ostoja patriotyzmu i tradycji narodowych". Przez to wydarzenie artystyczne ukażemy, jak ważnymi ośrodkami kultury, oświaty oraz tradycji patriotycznych były dwory polskie, szczególnie w okresie zaborów. Takim miejscem był również nieistniejący dzisiaj dwór rodziny Górskich w Mirotkach.

Uczniowie znają i żyją historią swojej wsi
Dzięki takim zadaniom szkoły nasi uczniowie uczą się historii na przykładach ludzi z najbliższego środowiska. Uczennica klasy V, Kornelia Żurawska pisze: "Jestem dumna, że chodzę do takiej szkoły i mieszkam we wsi Mirotki, w której żył bohater Franciszek Jan Górski. 27 kwietnia uczciliśmy nie tylko kapitana Franciszka, ale wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej oraz ofiary katastrofy pod Smoleńskiem. Bardzo ważne dla mnie było, że w naszej uroczystości wziął udział syn zamordowanego przed 70 laty - Pan Zbigniew Pytko oraz przedstawiciele Rodziny Katyńskiej z Gdyni. Wielkim zaszczytem dla nas uczniów było to, że pomnik Franciszka Jana poświęcił nasz Ksiądz Biskup. Jestem też szczęśliwa, że po uroczystości mogłam sprzedawać książkę o mojej szkole. Wiem, że historię szkoły i wsi będę opowiadała w przyszłości moim dzieciom".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz