niedziela, 1 maja 2011

XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki TMZŚ w Świeciu

Sekcja Literacka Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu przy współudziale Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu ogłasza

XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Jana Jakubika
o nagrodę Burmistrza Świecia

W OKP mogą uczestniczyć wszyscy twórcy, bez względu na wiek i przynależność do literackich organizacji. Tematyka wierszy nie jest ograniczona. Każdy autor może nadesłać 5 wierszy nigdzie dotychczas niepublikowanych. Mile widziane będą utwory nawiązujące do przemian zachodzących w Polsce oraz wiersze o Świeciu i Ziemi Świeckiej.

Utwory, w trzech egzemplarzach należy nadsyłać na adres:
Izba Regionalna Ziemi Świeckiej
skrytka pocztowa 42
86-100 Świecie
z dopiskiem na kopercie: ,,Konkurs Literacki".

Termin nadsyłania utworów upływa w dniu 20 maja 2011 roku.

Prace powinny być opatrzone godłem, a oddzielna zamknięta koperta opatrzona tym samym godłem powinna zawierać: imię i nazwisko, wiek i dokładny adres autora. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec maja 2011 roku pisemnie, e-mailem lub na stronie www.tmzs.ras.pl , a nagrody wręczone zostaną podczas "Biesiady Poetyckiej" w czasie trwania XXXVII ,,Dni Świecia". Laureaci zostaną pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród w terminie określonym przez organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo druku utworów nagrodzonych bez honorarium autorskiego.

Organizatorzy przewidują Nagrodę Główną w wysokości 500 złotych, nagrodę za II miejsce 300 zł i nagrodę za III miejsce 200 zł.

Jury oceniające nadesłane wiersze może dokonać innego podziału nagród.
Szczegółowe informacje dotyczące XXVI OKP można otrzymać wysyłając e-mail na adres:
towarzystwo_mzs@wp.pl


Organizatorzy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz