wtorek, 5 sierpnia 2014

Komenda 11 – 4 Hufca Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje o naborze

Komenda 11 - 4 Hufca Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje o prowadzonym przez hufiec naborze młodzieży na rok szkoleniowy 2014 /2015 do klas gimnazjalnych /I, II i III/ przysposabiających do pracy.

Warunkiem przyjęcia do hufca jest ukończenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 15 lat i nieukończone 18 lat oraz podjęcie praktyk zawodowych w wybranych przez siebie zawodach.

Skierowania na praktyki można uzyskać w biurze hufca.

Uczestnicy hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wychowawczymi.

Młodzież będzie uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych, brać udział w realizowanych w hufcu programach europejskich, rozwijać swoje zainteresowania w zajęciach kółek zainteresowań, a także uzyska pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Ponadto uczestnicy hufca objęci będą szeroko pojętym wsparciem doradcy zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Starogardzie Gdańskim.

W hufcu działa Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście w siedzibie Hufca Os. 60-lecia ONP 14 w Starogardzie Gdańskim lub telefonicznie pod nr 58 775 30 65 , tel. kom. 502 857 796 codziennie w godz. 7.45 - 15.45.

Komendant
11 - 4 Hufca Pracy

Jerzy TrzosowskiBrak komentarzy:

Prześlij komentarz