piątek, 24 listopada 2006

Czy głosować na Formelę ?

Gmina Skórcz. Czy warto w niedzielę głosować na Formellę?

- Co skłoniło Pana do startu w wyborach i jak przyjęli to okoliczni mieszkańcy?
- Do startu w wyborach skłoniła mnie przede wszystkim chęć zrobienia coś dla społeczeństwa. Urodziłem się i dorastałem w tym regionie, i chciałem zaoferować ludziom coś poza moją działalnością motoryzacyjną. Okoliczni mieszkańcy przyjęli to bardzo dobrze. Fakt, że postanowiłem kandydować na wójta gminy Skórcz, jest skutkiem namowy mnie do tego przez niektórych mieszkańców. Zasugerowano mi, że mógłbym być dobrym wójtem.
-

Jakie najważniejsze sprawy chciałby Pan zrealizować jako wójt gminy Skórcz?
Spraw jest bardzo dużo. Przede wszystkim chciałbym pomóc rolnikom zdobywać dotacje na rozbudowę gospodarstw. Chciałbym także w każdej wsi wyasfaltować główne drogi i dokończyć budowę kanalizacji. W planach mam również wybudowanie w Pączewie nowego boiska szkolnego, sali gimnastycznej, a nawet basenu. Wszystko to ma na celu przyciągnięcie dzieci i młodzieży do gminnej szkoły. Teraz bardzo często mieszkańcy z pobliskich wsi wybierają szkołę w Skórczu. Wiem, że jest niż demograficzny, ale nie można cofać się w działaniu. Z basenu korzystali by wszyscy mieszkańcy okolicznych wsi. Nie tylko dzieci i młodzież, ale i dorośli.
- Czy uważa Pan, że miasto i gmina Skórcz powinny się połączyć?
- Jeśli takie połączenie miałoby nastąpić, należałoby rozważyć wszystkie "za i przeciw", i skupić się na sprawach finansowych, nie tylko sentymentalnych. Nie chcę stawać po żadnej stronie. A przed jakimikolwiek posunięciami w tym kierunku należałoby przeprowadzić referendum.
- Dlaczego uważa Pan, że będzie lepszym wójtem, niż dotychczasowy?
- To, czy będę lepszym czy gorszym wójtem ocenią wyborcy. Mało było włodarzy, którzy mieli jakąś wizję dla gminy. Ja mam taką wizję i chcę ją zrealizować.
- Jeśli zostanie Pan wójtem, to jaka będzie Pan pierwsza decyzja?
Najpierw zorganizuję spotkania z mieszkańcami każdej wsi, celem przedstawienia siebie, swojego programu i wysłuchania propozycji mieszkańców, co jeszcze należałoby zrobić. Ponieważ, najlepszymi gospodarzami są właśnie sami mieszkańcy. Oni najlepiej wiedzą, jakie potrzeby ma ich wieś. Tego typu spotkania planuję robić raz, a najlepiej dwa razy w roku. Najważniejsze są rozmowy z ludźmi.
- Jak brzmi pańskie hasło wyborcze?
- Zaufajcie mi i głosujcie na mnie, a nie pożałujecie!
- A czy "W wyborczą niedzielę wybierz Formellę" nie byłoby lepsze?
- Jasne, że pożartować byłoby można.
- Prowadzi pan działalność gospodarczą. Co stanie się z pańskimi klientami, kiedy zostanie pan wójtem?
- W podobnej sytuacji byłem cztery lata temu, kiedy zachęcano mnie do tego abym kandydował na wójta. Niestety nie mogłem sobie na to pozwolić, ponieważ nie miałem nikogo, kto zastąpił by mnie w warsztacie. Teraz, kiedy mój syn wrócił z wojska mogę powierzyć mu interes, ponieważ jest takim samym "zapalonym samochodziarzem" co ja.
- Dziękujemy za rozmowę.


Od redakcji:
Byliśmy u wróżki, która przepowiedziała nam, kto zostanie wójtem. Będzie to kandydat z Wielkiego Bukowca.

Za pismem "Nasz Skórcz i okolice" nr 2

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz