poniedziałek, 20 listopada 2006

Gmina Skórcz. Mamy autobus

Gmina Skórcz zakupiła autobus marki RENAULT o ilości miejsc 15+1, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakup został dofinansowany ze środków PEFRON w ramach programu pn. "Program Wyrównywania różnic między regionami". Na realizację projektu pod nazwą "Zakup pojazdu służbowego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 75% sumy poniesionych kosztów. Szacunkowy koszt zakupu autobusu wynosi 140 tys. zł.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz