sobota, 25 listopada 2006

Skórcz. Wywiad ze Stanisławem Kostką

Wywiad ze Stanisławem Kostką - dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu

- Gdyby w trakcie trwającej kampanii wyborczej pojawił się pomysł podporządkowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu lokalnemu samorządowi, jak by się pan na to zapatrywał?

- Zdecydowanie negatywnie.

-Dlaczego?

- Takie podporządkowanie byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami regulującymi funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych

- Chyba prawo dopuszcza przekazanie przez Starostwo swoich kompetencji w tym zakresie Gminie Miejskiej w Skórczu? Tym bardziej, że w Kartuzach od wielu lat istnieje taki zespół szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące i liceum profilowane.

- Jestem pewien, że Starostwo Powiatowe w Starogardzie nie przekazałoby żadnej ze szkół samorządowi gminnemu.

- Czy są jakieś minusy takiego rozwiązania?

- Sądzę, że nakłady inwestycyjne na modernizację szkoły byłyby niższe. Organ prowadzący (Rada Powiatu Starogardzkiego - przyp. red.) w ostatnich latach przeznaczył sporo środków na remonty. Odnowiono np. elewację szkoły i internatu, remontem objęto halę sportową. I mimo to mamy nadal sporo do zrobienia. Obawiałbym się również nacisków władz samorządowych na możliwości kreowania kierunków kształcenia, w tym narzucania konieczności kształcenia młodzieży w określonych zawodach. Obecnie funkcjonuje sprawdzona sieć szkół, które ściśle współpracują z Powiatową Radą Zatrudnienia. Brakowałoby również organizowanych w Starostwie Powiatowym spotkań z dyrektorami innych szkół ponadgimnazjalnych, w celu wymiany doświadczeń i rozpatrywania problemów w skali powiatu. Dzięki tym spotkaniom mamy obecnie ujednolicone procedury i regulaminy.

- Gdyby jednak doszło do podporządkowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Gminie Miejskiej w Skórczu, a następnie połączenia z Zespołem Szkół Publicznych w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum i Przedszkolem Miejskim, to czy można byłoby zracjonalizować koszty funkcjonowania takiego Zespołu?

- Można by zastanowić się nad wprowadzeniem nowej zmodyfikowanej struktury sztabowo - liniowej. Dyrektor naczelny byłby menedżerem oświatowym; miałby swoich zastępców - dyrektorów, specjalistów w poszczególnych typach szkół. Uważam jednak, że to ni nie zmieniłoby znacząco kosztów funkcjonowania.

- Czy nie łatwiej byłoby zarządzać jednym zespołem nauczycielskim?

- Nie do końca jest to takie proste. Każdy typ szkoły potrzebuje nauczycieli o innym kierunku wykształcenia. W związku z czym nauczyciele zatrudniani byliby bezpośrednio w danej szkole, a nie w zespole szkół. Oprócz tego ze względu na dużą ilość obiektów oświatowych (od przedszkola aż po szkołę policealną), funkcjonowanie takiego zespołu napotykałoby na wiele kłopotów. Zarządzanie szkołami oddzielnie, jak jest obecnie przynosi dobre efekty. Nie sądzę z resztą, aby dyrektor naczelny poradził sobie ze specyfiką połączenia tych szkół.

- Czy w związku z połączeniem się mogłyby wyniknąć jeszcze jakieś inne problemy?

- Każda szkoła ma swoją atmosferę. Z anonimowych ankiet przeprowadzonych we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie wynika, że nasza placówka jest w "pierwszej trójce" szkół o najlepszej atmosferze. Obawiam się, że taka konsolidacja spowodowałaby zmianę tego stanu.

- Czy prawdą jest, że uczniowie którzy kończą nasze Gimnazjum w większości wybierają Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu?

- Nie jest to do końca prawda.. Gimnazjaliści decyzję o wyborze szkoły średniej podejmują wraz z rodzicami według pewnej hierarchii, w której na pierwszym miejscu jest I LO w Starogardzie, gdzie udaje się najzdolniejsza młodzież, na drugim jest II LO w Starogardzie. Później dopiero jest nasz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, a kieruje tu swoje kroki około trzydzieści do trzydziestu pięciu procent absolwentów. W ostatnich latach ten procent utrzymywał się na podobnym poziomie.

- Jak przedstawiają się dane ilościowe szkoły?

- W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych funkcjonują takie szkoły jak: Liceum Ogólnokształcące w którym istnieje sześć klas ze 195 uczniami łącznie, Liceum Profilowane z pięcioma klasami i 131 uczniami, Zasadnicza Szkoła Zawodowa - z jedną klasą w której uczy się 36 uczniów, Studium Policealne, mające jedną klasę, w której uczy się 25 słuchaczy, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - również z jedną klasą i 19 słuchaczami oraz mające dwie klasy Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, w których uczy się 61 słuchaczy. We wszystkich szkołach mamy ogólnie 16 oddziałów z uczącymi się w nich 467 uczniami. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu zatrudnia 37 nauczycieli. W przyszłym roku szkolnym chcemy wycofać się z naboru do liceum profilowanego na rzecz technikum ekonomicznego. Będziemy dokonywać również innych zmian, których konieczność wskaże nam ministerstwo.

- Dziękuję za rozmowę
Waldemar Gdaniec, redaktor naczelny pisma "Skórcz i okolice" nr 1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz