sobota, 11 listopada 2006

GM. SKóRCZ. RADNI IV KADENCJI

Ostatnie Rada Gminy Skrócz odbyła się w szkole Pączewie. Na pamiątkowym zdjęciu pokazujemy Radę w składzie:

przewodniczący - Józef Oller, wiceprzewodniczący - Jan Zieliński,członkowie: Jan Błaszczyk, Danuta Godowska, Henryk Jabłonka, Sylwester Kajut, Marek Kalbarczyk, Marek Kochanowski, Arkadiusz Langowski, Roman Płaczek, Bożena Predel, Zbigniew Szulc, Zbigniew Szulz, Zygfryd Szweda, Eugeniusz Zabrocki. Jest też wójt Erwin Makiła. Na drugim zdjęciu wszyscy uczestnicy ostatniej sesji IV kadencji.
Fot. Tadeusz Majewski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz