środa, 30 września 2009

2.10.2009. Ćwiczenia w Polpharmie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim informuje, że dnia 2 października br. w godzinach od 10.00 do 12.00 na terenie Zakładów Farmaceutycznych POLPHARMA S.A. odbędą się ćwiczenia sprawdzające realizację Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego.


W ćwiczeniach udział będą brały jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) wchodzące w skład Kompanii Artus, Policja, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe oraz służby Zarządzania Kryzysowego.
Pomorski Komendant Wojewódzki PSP na dowódcę ćwiczeń wyznaczył mł. bryg. Waldemara Miłejko - Zastępcę Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku (dowódca Wojewódzkiej Brygady Odwodowej), a na szefa sztabu mł. bryg. Piotra Gudalewskiego - Naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Gdańsku.

Scenariusz ćwiczeń jest następujący:

Do celów ćwiczeń przyjęto założenie: podczas prac transportowych uszkodzeniu ulega zbiornik (beczka) z 500 kg ciekłego chloru. Działania zastępów straży pożarnej (Zakładowa Straż Pożarna i Państwowa Straż Pożarna oraz siły wchodzące w skład KSRG) polegają na nie dopuszczeniu do rozprzestrzenienia się chmury gazowej chloru oraz zminimalizowanie wycieku z uszkodzonego zbiornika.

Odcinek bojowy I: Podczas rozładunku zbiorników z chlorem, który odbywa się ręcznie
z samochodu do magazynu, wypada z samochodu jedna z beczek. Kołnierz zabezpieczający narusza jeden z zaworów zamontowanych w butli. Pracownicy będący przy rozładunku widząc wyciek oraz poszkodowaną osobę wciskają ręczny ostrzegacz pożaru i wynoszą osobę poszkodowaną. Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Zakładowej Straży Pożarnej dysponuje jednostki własne, zawiadamia Państwową Straż Pożarną, uruchamia system DAKS - informacja o ewakuacji. Zakładowa Straż Pożarna przyjeżdża na miejsce zdarzenia
i podejmuje następujące działania:

podjęcie poszkodowanego, udzielenie pomocy oraz odwiezienie do najbliższego zakładu opieki medycznej (Szpital Specjalistyczny św. Jana w Starogardzie Gd.) przez obsługę samochodu ratownictwa medycznego,

przygotowanie ratowników do wejścia w strefę skażoną (Chemoodporne Ubrania Gazoszczelne),

uszczelnienie wycieku,

umieszczenie zbiornika w magazynie chloru (środki techniczne - podnośnik widłowy),

odpełnienie awaryjne do instalacji technologicznej,

włączenie absorpcji,

neutralizacja terenu roztworem 15% wodorotlenku sodu,

zmycie terenu i skierowanie ścieków do kanalizacji przemysłowej,

dekontaminacja ludzi i sprzętu.


Odcinek bojowy II: Działania wspomagające w pobliżu miejsca rozszczelnienia zbiornika
z chlorem. Siły i środki Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP Starogard Gdański.

Odcinek bojowy III: Linia ochrony miasta Starogard Gdański ustawiona na ul. Pelplińskiej. Siły
i środki Kompanii Artus: Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Starogard Gdański, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Kościerzyna, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Pruszcz Gdański, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Kwidzyn, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Malbork; ustawienie 12 kurtyn wodnych, linie główne zasilane z hydroforni zakładowej i zbiornika przeciwpożarowego na terenie zakładu.

W związku z ćwiczeniami należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym na terenie miasta, czasowo zostanie zamknięta ulica Pelplińska.

Osoby zainteresowane obserwacją ćwiczeń proszone są o przesyłanie zgłoszeń do dnia 01.10.2009 r. do godziny 10.00 do mł. asp. Kariny Stankowskiej celem uzyskania możliwości wejścia na teren zakładu oraz uzyskania zgody na wykonywanie materiału zdjęciowego z ćwiczeń na terenie Zakładów Farmaceutycznych POLPHARMA S.A.
Kontakt: mł. asp. Karina Stankowska, KP PSP Starogard Gdański, ul. Lubichowska 1, tel. 058 560 15 45, 058 562 30 11, 0606 609 938, fax 058 560 15 48, e-mail: pt.starogard@poczta.straz.gda.pl


DRUKI ZGŁOSZEŃ
OŚWIADCZENIE
PLUS WNIOSEK - PDF

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz