czwartek, 17 września 2009

To się naprawdę udało - projekt edukacyjny zrealizowany!

Dobiegły końca działania w ramach projektu edukacyjnego realizowanego w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.Projekt był realizowany w okresie od grudnia 2008 do sierpnia 2009r i obejmował wszystkie szkoły na terenie gmin Skarszewy, Osieczna i Bobowo. Budżet projektu wynosił 516 919,00zł. Liderem projektu była gmina Skarszewy, a organem zarządzającym realizacją Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach.


Dla realizacji założeń projektu szkoły udostępniły odpowiednio wyposażone sale dydaktyczne oraz pracownie informatyczne. Dzieci, będące w praktyce beneficjentami projektu, otrzymały podręczniki języka angielskiego i niemieckiego oraz pomoce dydaktyczne i edukacyjne - między innymi zestawy geometryczne, kalkulatory, tablice matematyczne. Szkołom zapewniono pomoce naukowe - modele brył geometrycznych, zestawy do prezentacji tych modeli. Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 640 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dzięki projektowi zwiększono kwalifikacje z języka angielskiego i niemieckiego wykorzystując technologie informatyczne (407 uczniów), zwiększono poziom wiedzy z matematyki (175 uczniów), wzrósł także poziom wiedzy z zakresu fizyki (57 uczniów), a efektem nie do przecenienia okazał się zauważalny wzrost motywacji do samodzielnej nauki u wszystkich beneficjentów.


W "przeliczeniu" na godziny przebieg projektu wyglądał następująco:

- 1080 godzin zajęć z języków obcych dla uczniów szkół podstawowych, realizowanych w ramach 18 grup językowych (8 - język niemiecki, 10 - język angielski)

- 1920 godzin zajęć z języków obcych dla uczniów gimnazjów, realizowanych w ranach 16 grup językowych (5 - język niemiecki, 11 język angielski)

- 80 godzin dodatkowych zajęć z fizyki z elementami astronomii realizowanych w 4 grupach.

- 480 godzin dodatkowych z matematyki, realizowanych w 12 grupach.


Serdecznie gratuluję Gminnemu Ośrodkowi Obsługi Szkół i Przedszkoli udanej realizacji Projektu oraz osiągniętych w wyniku tej realizacji rezultatów. Ten projekt jest kolejnym potwierdzeniem, ze współpraca pomiędzy Urzędem Miasta a jednostkami organizacyjnymi Gminy, jaką jest GOOSiP układa się doskonale. Cieszę się, że wszystko, co w ramach Projektu było zaplanowane, udało nam się na bieżąco realizować. Optymizmem napawa mnie zwłaszcza to, że pracownicy doskonale radzą sobie ze śledzeniem nowości na temat projektów, które pojawiają się w Internecie.

Burmistrz Skarszew Dariusz SkalskiPODZIĘKOWANIE

EMPIK SCHOOL pełniący funkcję podwykonawcy w Projekcie pt. "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gmin Skarszewy, Osieczna i Bobowo" realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pragnie serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia z języka obcego. Sieć szkół językowych EMPIK SCHOOL we wszystkich województwach kraju współpracuje z ponad 1000 lektorów. Wśród nich szczególnym zaangażowaniem w wykonywaną pracę wyróżniali się nauczyciele biorący udział w w/w projekcie. EMPIK SCHOOL dziękuje im za pracę włożoną w organizację zajęć za pomocą najnowszej metody nauczania blended - learning oraz kreatywność w stosowaniu różnorodnych technik nauczania. Zadowolenie beneficjentów ostatecznych z prowadzonych zajęć oraz ich postępy w przyswajaniu języka obcego stanowią najlepszy dowód profesjonalizmu kadry nauczycielskiej.

Dziękując za współpracę gratulujemy nauczycielom, zespołowi zarządzającemu, pracownikom Gminnych Ośrodków Obsługi Szkół i Przedszkoli, Burmistrzom oraz władzom samorządowym udanego projektu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz