piątek, 18 września 2009

Starogardzki szpital. Wyniki finansowe najlepsze od lat

Pozytywne efekty przynosi program oszczędnościowy, realizowany w Szpitalu Specjalistycznym św. Jana w Starogardzie. Zadłużenie placówki zmniejszyło się o ok. 9 proc., a pierwsze półrocze br. zamknięto zyskiem wynoszącym 225 tys. zł netto.


- To był rok zaciskania pasa i sporych zmian w życiu szpitala - mówi Beata Ładyszkowska, dyrektor placówki. - Dobry wynik finansowy, choć cieszy nas wszystkich, niestety nie pozwala na "poluzowanie pasa". Czeka nas jeszcze wiele zadań związanych z remontami czy zakupami sprzętów, by móc obsługiwać pacjentów na coraz wyższym poziomie i spełniać surowe wymogi NFZ.

Obecne zadłużenie jednostki wynosi 62,5 mln zł i jest o 5,7 mln zł niższe niż rok temu. Stało się tak dzięki m.in. znacznym cięciom wydatków, kontroli zakupów czy zmniejszeniu kosztów obsługi zadłużenia. Niezwykle istotna okazała się zmiana organizacji pracy szpitalnych oddziałów, a w szczególności - szersze wprowadzenie kontraktów.

- To rozwiązanie, stosowane przez wiele placówek w kraju, pozwala na zatrudnianie specjalistów bez nadmiernego obciążania budżetu jednostki kosztami etatów - mówi Beata Ładyszkowska.


Optymistycznie brzmi wynik finansowy jednostki za pierwsze półrocze, wynoszący 225 tys. zł zysku netto. Ciągle jednak potrzeba dodatkowych środków na zmniejszanie kosztów obsługi zadłużenia oraz zakup niezbędnych sprzętów, dlatego szpital wystąpił do Starostwa o poręczenie pięciomilionowego kredytu, który zamierza zaciągnąć, by zrealizować te potrzeby.

- Pomimo wielkiego wysiłku ze strony pracowników szpitala i stałej poprawy efektywności, tempo spadku zadłużenia nie wystarczy, by szpital w krótkim okresie osiągnął poziom zadłużenia, pozwalający na rozwój placówki taki, jakiego oczekują pacjenci i NFZ - zaznacza Beata Ładyszkowska, dyrektor szpitala.


Czas zmian

Mimo ciągle niełatwej kondycji finansowej, szpital stara się rozszerzać zakres usług świadczonych pacjentom. Pod koniec roku ruszy Oddział Hemodynamiki, dzięki któremu nie będzie trzeba już wozić pacjentów dotkniętych zawałem serca do lecznicy w Kościerzynie. Od tego roku starogardzki szpital bierze także udział w finansowanym przez NFZ programie profilaktyki raka szyjki macicy.

Szpital nie ustaje także w zabiegach o poprawę warunków leczenia pacjentów. Dzięki sponsorom prywatnym, wśród których prym wiedzie Polpharma, a także dzięki wsparciu starostwa i gminy, m.in. wymieniane są windy, wyremontowano oddziały chirurgiczny i dziecięcy, prowadzona jest wymiana okien w części szpitalnych oddziałów.

Przypomnijmy także, że w ciągu ostatnich miesięcy placówka wzbogaciła się w supernowoczesne ambulanse, sprzęt do leczenia chorób oczu i aparaturę do monitorowania pracy serca.

Dane finansowe Szpitala Specjalistycznego św. Jana

w Starogardzie Gdańskim


Przychody szpitala ogółem w mln zł.


2007 (dane za rok)

2008 (dane za rok)

I półrocze 2009

35 mln

48,7 mln

22, 6 mln


Wynik finansowy netto w mln zł.

2007 (dane za rok)

2008 (dane za rok)

I półrocze 2009

- 10, 9 mln

-148, 8 tys.

+ 225 tys.


Zadłużenie szpitala 2005-2009 w mln zł.zadłużenie szpitala w latach

w mln zł.

2005

55,5

2006

62,0

2007

65,7

I półrocze 2008

68,4

I półrocze 2009

62,7
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz