czwartek, 17 września 2009

"Zbieramy krew dla Polski". W sobotę, 19.09, krew będą mogli oddać starogardzianie

POLSKI CZERWONY KRZYŻ I GRUPA MUSZKIETERÓW PODARUJĄ KREW POTRZEBUJĄCYM

Trwa druga edycja ogólnopolskiej akcji "Zbieramy krew dla Polski". W sobotę, 19 września, krew będą mogli oddać mieszkańcy Starogardu Gdańskiego
W ramach ogólnopolskiej akcji "Zbieramy krew dla Polski", organizowanej już po raz drugi przez Grupę Muszkieterów oraz Polski Czerwony Krzyż, odbędzie się w sobotę, 19 września przed supermarketem Intermarché w Starogardzie Gdańskim akcja poboru krwi. Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego będą mogli oddać krew w godzinach 9.00 -14.00 w specjalnym ambulansie RCKIK, który stanie przed supermarketem przy ul. Skarszewskiej 4. Osoby chętne do wzięcia udziału w akcji powinny być zdrowe i pełnoletnie oraz powinny mieć przy sobie dowód osobisty.

Zbiórka krwi jest częścią kampanii zainicjowanej przez Grupę Muszkieterów jako "Konwój Muszkieterów Oddaj Krew - Uratuj Życie" i odbywającej się w tym roku w obrębie 13 województw. Akcja rozpoczęła się 3 kwietnia i potrwa do 17 października br. W tym okresie przy sklepach sieci Intermarché i Bricomarché będą pojawiać się ambulanse Polskiego Czerwonego Krzyża, w których wszyscy chętni będą mogli oddać krew. W sumie organizatorzy przewidzieli przeprowadzenie 127 akcji i w 126 miastach Polski. W samym województwie pomorskim organizatorzy przeprowadzą akcje w 9 miastach.

Kampanię zainaugurowali 3 kwietnia sami pracownicy centrali firmy , którzy honorowo oddali krew w ambulansie przy siedzibie firmy w Poznaniu. "Mamy nadzieję, że podobnie jak w ubiegłym roku za naszym przykładem pójdą pracownicy Grupy oraz nasi klienci. Jesteśmy przekonani o słuszności tej akcji oraz jej społecznej pożyteczności i dlatego zdecydowaliśmy się powtórzyć ją w tym roku." - powiedziała Eliza Orepiuk, kierownik Dyrekcji Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów. Konwój zawita w sumie do 126 miast Polski. Na honorowych krwiodawców będą czekać pracownicy publicznej służby krwi, a wolontariusze PCK będą zachęcać do wzięcia udziału w akcji i odpowiedzą na pytania związane z honorowym krwiodawstwem.

"Konwój Muszkieterów Oddaj Krew - Uratuj Życie" to kolejna, po przedświątecznej zbiórce darów, szeroko zakrojona akcja Grupy Muszkieterów, która stała się stałym elementem prospołecznej działalności tego zrzeszenia przedsiębiorców. Zachęcając do oddawania krwi oraz wspierając Polski Czerwony Krzyż, który od wielu lat patronuje honorowemu krwiodawstwu Grupa Muszkieterów pomaga zaspokoić rosnące potrzeby banków krwi w całej Polsce i zapotrzebowanie szpitali. "Codziennie w kraju zużywa się 1500 litrów krwi i ratuje ona życie prawie takiej samej liczbie ludzi.

W Polsce co minutę potrzebny jest litr krwi- dar od dwóch dawców, stąd liczy się każdy chętny, ale równie istotna jest sama promocja honorowego krwiodawstwa. Dlatego też, obok samej zbiórki krwi, doceniamy działania edukacyjne i informacyjne prowadzone przez Grupę Muszkieterów i cieszymy się, że po raz kolejny nas w tym wspierają." - powiedziała Elżbieta Śmietanka, Dyrektor Generalny Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. "Czas poświęcony akcji i zaangażowanie dla wielu oznaczają bezcenny dar - życie", zachęca krwiodawców Elżbieta Śmietanka.

"Nasza wspólna z PCK akcja zbiórki krwi chyba najwierniej oddaje motto Muszkieterów - Nie ma większej wartości niż człowiek, gdyż przekłada się na wiele uratowanych istnień ludzkich", powiedział Marek Feruga, rzecznik prasowy Grupy Muszkieterów.

Grupa Muszkieterów w ubiegłym roku przeprowadziła akcję w 97 miastach Polski i udało jej się zebrać ponad 1200 litrów krwi od 2700 osób. W uznaniu za zasługi w dziedzinie krzewienia ruchu honorowego krwiodawstwa, w tym w szczególności za ubiegłoroczną akcję, największą w historii PCK, Polski Czerwony Krzyż przyznał Grupie Muszkieterów medal 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Więcej o akcji będzie można dowiedzieć się z plakatów, ulotek, Radia Muszkieterów działającego na terenie sklepów, newsletterów PCK "Troszczmy się" i "Przegląd Czerwonokrzyski" oraz stron internetowych: www.muszkieterowie.pl, www.intermarche.pl, www.bricomarche.pl oraz www.oddajkrew.pl.

Informacje o Grupie Muszkieterów
Grupa Muszkieterów jest zrzeszeniem ponad 150 niezależnych polskich przedsiębiorców, zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu "dom i ogród" Bricomarché. Sieć handlowa Grupy Muszkieterów licząca obecnie 139 supermarketów Intermarché oraz 67 sklepów Bricomarché jest pod względem obrotów największą grupą franczyzową w Polsce. W 2008 r. jej obroty przekroczyły 2,8 mld zł. Rozwojem obu sieci kieruje spółka ITM Polska. Plany strategiczne Grupy zakładają ekspansję sieci głownie w małych i średnich miejscowościach, o wielkości do 70 000 mieszkańców.

Muszkieterowie są obecni w 8 krajach Europy: w Polsce, Francji, Belgi, Hiszpanii, Portugali i na Bałkanach. W 2008 roku obroty Grupy Muszkieterów wyniosły 34,8 miliarda euro. Sieć 4 000 sklepów, 3 100 niezależnych przedsiębiorców, tworzących grupę i 130 000 pracowników to liczby, które wskazują na wiodącą pozycję Grupy Muszkieterów wśród europejskich sieci handlowych. Jako niezależne zrzeszenie przedsiębiorców Grupa Muszkieterów jest w Europie liderem wielkiej dystrybucji.

Informacje o Polskim Czerwonym Krzyżu
Polski Czerwony Krzyż od 51 lat prowadzi działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa. W 2008 roku zaangażowanych były w nie 1.364 Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK, 22.813 członków i blisko 117.000 wolontariuszy. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom, w 1.946 akcjach promocyjnych PCK pozyskał 43.929 dawców, którzy pierwszy raz oddali krew.
Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą i najbardziej wszechstronną organizacją humanitarną w Polsce. Podstawową misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. W wypełnianiu swojej misji Czerwony Krzyż podejmuje przede wszystkim takie zadania jak:
- ochrona życia i zdrowia,
- zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach,
- praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej,
- aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy,
- budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy.


Dodatkowych informacji udzielają:

Eliza Orepiuk
Kierownik Dyrekcji Komunikacji i Informacji
ITM Polska sp. z o.o. ul. Janikowska 33, 61 - 070 Poznań
tel.: 061 665 12 09
mail: eorepiuk@mousquetaires.com

Bartłomiej Tarłowski
Specjalista Dyrekcji Komunikacji i Informacji
ITM Polska sp. z o.o. ul. Janikowska 33, 61 - 070 Poznań
tel.: 061 665 46 82
mail: btarlowski@mousquetaires.com

Renata Kawka
Starszy specjalista
Promocja Honorowego Krwiodawstwa
ZG PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa
tel.: 022 32 61 221
mail: renata.kawka@pck.org.pl

btarlowski@mousquetaires.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz