poniedziałek, 11 marca 2013

OGŁOSZENIE. Dotyczy rozwiązania umów o odbiór odpadów komunalnych

Szanowni Klienci!

Do dnia 1 lipca 2013 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, gmina musi przejąć obowiązek odbioru od mieszkańców odpadów komunalnych.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi konieczności wypowiadania umów na wywóz odpadów komunalnych - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "STARKOM" Spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim informuje swoich Klientów, którzy zostaną objęci nowym systemem odbioru odpadów, że w momencie jego wejścia w życie - dotychczasowe umowy na wywóz odpadów komunalnych, zawarte pomiędzy Państwem a naszą Firmą zostaną rozwiązane bez konieczności ich wypowiadania - ze skutkiem na dzień wejścia nowego systemu - niezależnie od okresu wypowiedzenia zawartego w umowie.

Nie ma więc mowy o "podwójnym płaceniu za wywóz".

Jednocześnie dziękujemy naszym Klientom za dotychczasową współpracę i liczymy na nią w kolejnych latach.


Pracownicy PUK STARKOM Sp. z o.o.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz