środa, 6 marca 2013

Szkic do historii OPP - Hanna Wnuk-Zaremba, Maria Schulz - 1991 - 1999

Hanna Wnuk-Zaremba - ur. 2.12.1962 w Kościerzynie. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gd. i socjologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.


W 1991 roku, jesienią, po reorganizacji zatrudnienia w starogardzkich szkołach podstawowych numer 1 i 3, część nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 3 przeszłam do nowo powstałej Szkoły Podstawowej nr 8 przy ulicy Zblewskiej (dziś Szkoła Podstawowa nr 1). Byłam nauczycielem i otrzymałam propozycję objęcia stanowiska dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej przeniesionego do Szkoły Podstawowej nr 8. Nie znałam wcześniej historii OPP w Starogardzie Gdańskim. Nie byłam też uczestnikiem zajęć.

Najtrudniejszy był początek

Pracowałam w placówce w latach 1991 - 2010. Najtrudniejszy dla mnie był początek, okres sprawowania funkcji dyrektora OPP, kiedy przyszło mi podejmować decyzje organizacyjne.

Najbardziej zależało mi na uratowaniu dorobku twórczego placówki i wytworzeniu przyjaznej atmosfery w zespole pedagogicznym. Większość tego zespołu stanowili nauczyciele starogardzkich placówek oświatowych, którzy po reorganizacji nadal prowadzili swoje formy zajęć. Trzon zespołu tworzyli: Danuta Farysej, Maria Kurowska-Gwizdoń, Ferdynand Hładyn, Leszek Mucha, Maria Malowana, Barbara Galikowska, Krystyna Repińska, Sławomir Ruśniak i Jan Żuralski. Była dyrektor placówki nie podjęła dalszej działalności.

Ciekawe inicjatywy

Instruktorzy podejmowali ciekawe injcjatywy, które wiązały się z nową siedzibą. Do nich między innymi zaliczam: Galerię "8"i utworzenie pracowni fotograficznej. Powstała ciemnia fotograficzna, przy wyposażeniu której sporo się nabiegali dyrektor administracyjny Jan Landowski i Leszek Mucha - nauczyciel z SP 1. Robiono mnóstwo zdjęć. Pamiętajmy, że wtedy u nas nie było jeszcze aparatów cyfrowych i robienie zdjęć to był złożony proces, którego uczono się na kółku. Ale przede wszystkim Leszek Mucha chciał uczestników zajęć nauczyć artystycznego podejścia do fotografii.

Przyjazne miejsca zajęć

Kilkakrotnie zmienialiśmy pomieszczenia OOP, żeby stworzyć przyjazną bazę do zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich uczniów w różnym wieku. Zainteresowani instruktorzy mieli też prawo prowadzić zajęcia w wybranych miejscach na terenie całego Starogardu. I tak też się działo. Krystyna Repińska, Barbara Galikowska, Maria Malowana, Ferdynand Hładyn, Maria Kurowska-Gwizdoń, a później wielu innych doskonale rozwijali swoje formy działania poza centralną bazą.

Konkursy recytatorskie

Ważnym elementem naszych działań było uratowanie konkursów recytatorskich, które corocznie dawały dzieciom z rejonu starogardzkiego (odpowiednik dzisiejszych powiatów - T.M.) możliwość startu w finałach wojewódzkich. Pracowała nad tym Maria Kurowska-Gwizdoń, Alicja Górecka i osoby zapraszane do komisji konkursowej. Konkursy te odbywały się co roku i trwają do dzisiaj w OPP.

Galeria "8" i pierwsze międzynarodowe kontakty

Udało się stworzyć ciekawe wydarzenia kulturalne w oparciu o Galerię "8". O jej rozwój dbali Danuta Farysej i Ferdynand Hładyn. Galeria mieściła się w podziemiach szkoły. Wymagało to dostosowania oświetlenia i urządzenia wnętrza do określonych wystaw tematycznych. Wystawiano rzeźby twórców z różnych szkół, również i średnich, prace plastyczne oraz organizowano imprezy okolicznościowe. Wykorzystywano to w materiałach promocyjnych do poszukiwania partnerów zagranicznych do wymiany młodzieży. W 1992 roku udało się nawiązać pierwsze międzynarodowe kontakty z Danią. Sukcesem OPP było zorganizowanie pierwszej wymiany uczniów szkoły muzycznej w Starogardzie z duńskimi muzykami.

"Parade" i inne zespoły

Krystyna Repińska i Barbara Galikowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 (dziś siedziba Gimnazjum nr 1) kontynuowały pracę z zespołami dziecięcymi działającymi na terenie ich szkoły. Ich zespoły tanecznie mogły się podobać nie tylko z racji artystycznego poziomu, ale i jednolitych, bardzo ładnych strojów. Ten kierunek działalności był w OPP, mieszczącym się w budynku SP 8, mocno rozwijany. Powstawały następne zespoły. Ale utworzony na początku tego okresu zespół "Parde" reprezentował Starogard na imprezach ogólnopolskich, między innymi z orkiestrą dętą kierowaną przez Stanisława Karbowskiego.


Działalność turystyczna


Maria Malowana prowadziła w Szkole Podstawowej nr 1 koło turystyczne. Działalność turystyczna na przestrzeni tych niecałych dziesięciu lat rozwijała się w różnych formach i stała się istotną częścią działalności OPP. Powstało Międzyszkolne Biuro Turystyczne (co było nowością w historii OPP - T.M.). Organizowano wyjazdy krajowe i zagraniczne. Pierwszy zagraniczny wyjazd dla uczniów starogardzkich to była wycieczka Praga - Wiedeń. Były wyjazdy do Budapesztu, a nawet, w 1997 roku, do Paryża. Wyjeżdżały kilkudziesięcioosobowe grupy młodzieży.

Działalność plastyczna

Wkrótce po przenosinach Ogniska Pracy Pozaszkolnej do nowej siedziby narodził się konkurs na szopkę bożonarodzeniową, organizowany przez Danutę Farysej, który na długie lata stał się wizytówką placówki na Kociewiu. Na konkurs nadsyłano mnóstwo prac z całego dużego regionu. Po konkursach szopki wystawiano w różnych miejscach, co podnosiło rangę imprezy i budziło zainteresowanie mediów. Działalność plastyczna w OPP zawsze była szeroko rozwijana i prezentowana na konkursach w kraju i za granicą. W tej dziedzinie szczególnie zasłużyli się: Danuta Farysej, Bogusław Górski, Marek Zagórski i Jolanta Węglarz-Piankowska. Autorską pracownię rzeźby Ferdynanda Hładyna istniejącą na terenie "Famosu" znano i doceniano daleko poza Starogardem. Jej uczestnikami byli głównie uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie. Była to kontynuacja wieloletniej i doskonałej współpracy OPP z tym zakładem pracy.

Najmilsze wspomnienia

Z mojej działalności najmilej wspominam organizację wymian zagranicznych z Danią i Wielką Brytanią i wyjazdy na warsztaty społeczno-artystyczne do Francji. A z początku działalności upowszechnianie i organizację edukacji teatralnej, powstanie gazetki ESOES. To ostatnie wiązało się z inicjatywą wychodzenia z informacją o naszej działalności na zewnątrz w celu zainteresowania dzieci i młodzieży z innych szkół. Uczestnicy pracujący przy ESOES uczyli się roboty dziennikarskiej. Z tamtego okresu utkwił mi w pamięci poeta Piotr Bebel. Współpracowaliśmy też z "Tygodnikiem Starogardzkim". W późniejszym okresie ciekawą formą było wydawanie "Młodgardu" pod kierunkiem Piotra Szybarczyka.

Przeprowadzka do SP 8 uratowała finansowanie

Moim zdaniem nowa lokalizacja OPP przyczyniła się do powstania nowych form zajęć i nie przekreśliła dorobku istniejących kół z poprzednich okresów. Ich właściwy rozwój wiązał się jedynie z osobistym zaangażowaniem prowadzących. Zlokalizowanie większości zajęć w siedzibie nowej, bardzo dużej szkoły było też olbrzymią wartością dla niej. Przecież gdy zostaje otwarta nowa szkoła, trzeba lat, by powstały dla dzieci rozmaite i atrakcyjne formy zajęć pozalekcyjnych. A tu miały one te formy od razu. Mało kto wie, że udało się w ten sposób, to znaczy utrzymując placówkę w SP 8, ocalić finansowanie zajęć pozalekcyjnych w Starogardzie. W tym czasie podobne finanse przepadły w Tczewie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz