poniedziałek, 25 marca 2013

Zabawy kobiet kociewskich w Jabłowie - fotoreportaż cz. 1

VIII POWIATOWY TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH W JABŁOWIE - casting do filmu - cz. 1

24 marca 2012 r. w sobotę odbył się w Jabłowie Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Oto cel i regulamin.

Celem turnieju jest: integracja środowiska wiejskiego w powiecie starogardzkim, popularyzowanie dziedzictwa kulturowego Kociewia, pobudzenie aktywności wśród mieszkańców, kultywowanie tradycji przez młode pokolenia.
Kryteria regulaminowe:
a. Uczestnikami turnieju są członkinie kół gospodyń wiejskich - laureatki turniejów gminnych (jedno koło z gminy), wyłącznie Koła posiadające osobowość prawną.
b. Zgłoszenia dokonuje Burmistrz i Wójt Gminy.
c. Prezentacji dokonywać można również w gwarze kociewskiej. W składzie jury znajdą się znawcy gwary.
Konkurencje:
a. "Nasza wieś na sportowo". Koła przywożą gotową planszę o wymiarach 1,00×0,80m. Ocenie podlegać będzie prezentacja tematyczna. Plansze należy przygotować do prezentacji w wyznaczonym miejscu przez organizatorów do godz. 9.30. Jury dokona oceny przed oficjalnym rozpoczęciem Turnieju.
b. Produkt tradycyjny pochodzenia roślinnego - kapusta". Każde koło przygotuje wyłącznie jedną potrawę z kapusty, a ocenie podlegać będzie wygląd, dekoracja,smak i dobór lokalnych składników. Produkty zgłoszone do konkursu oceniane będą na wydzielonym stole,prezentowane na półmisku o długości do 50 cm, z nazwą potrawy i recepturą.
c. "Mazur" - widowisko taneczne. Trzy pary prezentują taniec na wybiegu do 2 min
w takt muzyki nadanej przez organizatora.
d. "W kolejce " - scenka kabaretowa; forma prezentacji dowolna; czas prezentacji -5 min
e. "Moda sportowa na wesoło" - dwie modelki prezentują strój na wybiegu przez ok. 1 minutę bez komentarza, w takt muzyki nadanej przez organizatora. Po zakończeniu prezentacji indywidualnej, następuje wspólna prezentacja wszystkich modelek w takt muzyki nadanej przez organizatora.

Prezentację poszczególnych konkurencji oceniać będzie jury w składzie podanym przez organizatorów.
Po zakończeniu wszystkich konkurencji, przewodniczący ogłasza wyniki wyłaniając laureatów
w poszczególnych konkurencjach, a także zwycięskie koło - LAUREATA GŁÓWNEGO. Laureat Główny będzie reprezentował Powiat Starogardzki na IX Wojewódzkim Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, który odbędzie się 15 kwietnia 2012r. o godz. 1000 w Sali widowiskowej OSiR, ul. im. Andrzeja Grubby w Starogardzie Gdańskim.

O oto fotki - cz. 1Przejdź do części 2


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz