poniedziałek, 25 marca 2013

WOJCIECH BIRNA. CHÓRU ŚWIĘTOWANIE ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Zakończyliśmy liturgiczny czas, który nazywamy Wielkim Postem. Już sam początek był bardzo mocny, gdy kapłan posypał nam głowy popiołem. Jest to symbol naszego wewnętrznego poddania się Woli Boga. Rzeczywiście "wielki" to powinien być okres w życiu ludzi wierzących. Warto sobie postawić pytanie: czy był to post większy niż dotychczas, czy był to post Wielki?
Wielki Post jest więc okazją do podjęcia się pewnych praktyk pokutnych. Należą do nich modlitwa, post i jałmużna. Post nie jest rezygnacją z popełnienia jakiegoś zła. Tego powinniśmy się wyrzekać niezależnie od pory roku. Post dla chrześcijan jest dobrowolną rezygnacją z jakiegoś dobra na rzecz dobra większego. To odmówienie sobie czegoś ze względu na Pana Boga i dobro bliźniego. Post pozwala uwolnić miłość. Od wielu dóbr materialnych jesteśmy na co dzień uzależnieni. Czasowa rezygnacja z nich może otworzyć oczy na niedostrzegane już wartości. Rezygnując z czegoś mogę poczuć się wolnym. Post pozwala też dostrzec potrzeby bliźniego, otwiera serce na ofiarną i troskliwą miłość. Dobrowolnie wyrzekam się czegoś dla kogoś. Zyskujemy więc miłość. W Wielkim Poście wspominamy i rozważamy miłość Boga, który za nas cierpiał i umarł. Pomagają nam w tym nabożeństwa pasyjne: Drogi Krzyżowe czy Gorzkie Żale. To okazja nie tylko wspominania zbawczego cierpienia Chrystusa, ale w Bogu szukania sensowności cierpień i trudów, jakie niesie nasza codzienność.


Członkowie naszego chóru parafialnego od lat z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w nabożeństwach Wielkiego Postu. Bierzemy udział w Drodze Krzyżowej ulicami Zblewa, podczas której prezes chóru czyta rozważania przygotowane na tę okoliczność przez Akcję Katolicką. Najczęściej jest to trzecia stacja Drogi Krzyżowej. Największy udział członków naszego chóru przypada w Triduum Paschalne, podczas którego uświetniamy swym śpiewem trzy najważniejsze dni w roku oraz drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Jak donosi historia, nasi wielcy poprzednicy z okazji różnego rodzaju świąt kościelnych występowali nie tylko w naszej parafii, ale również gościnnie w wielu okolicznych miejscowościach. Śpiewano między innymi w: Pinczynie, Borzechowie, Starej Kiszewie, Suminie, Wdzie, Wielu i Kasparusie. W okresie Wielkiego Postu chór śpiewał Mękę Pańską, gdzie poszczególne partie wykonywali: ewangelistę - ks. proboszcz Franciszek Wróblewski, Pana Jezusa - Edmund Zieliński, apostołów Piotra, Judasza i innych - Roman Rozkwitalski, a partie ludu-chór.Trzeba uczynić wiele, aby przyszłe 40 dni Wielkiego Postu pomogło pogłębić naszą wiedzę i wiarę i dopomóc odczytać wyzwania czasów, w których żyjemy i przeniknąć je tym, co tylko chrześcijanie posiadają i czym mogą ubogacić świat. A będzie to możliwe, jeśli nawrócimy się i naprawdę uwierzymy w Ewangelię.

Prezes chóru pw. św. "Cecylii"

Wojciech Birna

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz