niedziela, 18 stycznia 2004

Przemówienie noworoczne przewodniczącego

W piątek (16.01) w Starogardzkim Centrum Kultury odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne władz, dyrektorów instytucji i firm, przedsiębiorców, polityków, społeczników etc. I tradycyjnie też zaczęło się od wystąpienia przewodniczącego rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego Stefana Milewskiego, który podsumował miniony rok. Przemówienie cytujemy w całości, być może sprowokuje ono internautów do napisania komentarzy -Spotykając się na początku roku w gronie osób, które z racji wykonywanych obowiązków zawodowych i społecznych wnoszą znaczący wkład w rozwój miasta, pragnę bardzo serdecznie Państwa powitać.
Witam w szczególności: parlamentarzystów, władze powiatu starogardzkiego, radnych powiatowych z terenu miasta, prezydenta miasta pana Stefana Karbowskiego i jego zastępców.
Spotkania o takich charakterze jak obecnie mają swój niepisany program. Z reguły jest to okazja do podsumowań. Jest widocznie coś w naturze ludzi, że trzeba im pewien okres zakończyć i dokonać reasumpcji.

Dokonując podsumowań na pierwszym miejscu powinniśmy postawić to, co najważniejsze - gospodarkę. Tutaj na pewno odnotowano cały szereg bardzo pozytywnych wskaźników. Generalnie trzeba podkreślić zaobserwowaną poprawę koniunktury, która w wielu przedsiębiorstwach oznaczała bardzo intensywną prace dosłownie od ostatnich godzin minionego roku.

Liderzy starogardzkiego przemysłu, to jest "Polpharma" S.A. i Destylarnia "Sobieski" S.A., to przedsiębiorstwa, które odnotowały znaczące sukcesy w skali całej gospodarki. "Polpharma" ugruntowała swoją pozycję największego producenta farmaceutyków. Przedsiębiorstwo, jak widzimy, jest poddawane gruntownej rekonstrukcji potencjału wytwórczego. W tej chwili równolegle trwa proces inwestycyjny na czterech poważnych zadaniach. Między innymi buduje się nowa ampułkarnię. Plany jej właściciela zakładały jej pierwotna lokalizację w Tczewie.

Destylarnia "Sobieski" to największa fabryka całej grupy produkcyjnej "Sobieski". Grupa "Sobieski" na rynku krajowym produkcji wyrobów spirytusowych zajmuje trzecie, a może drugie miejsce (okaże się to po ostatecznym podsumowaniu wyników za ubiegły rok). Przedsiębiorstwo prowadzi również poważne inwestycje. Ten bardzo nowoczesny obiekt, którego budowa jest widoczna za płotem zakładu i wzbudzający wiele pytań, to nowoczesna rektyfikacja spirytusu.
Te dwa największe przedsiębiorstwa to lokomotywy naszego ośrodka przemysłowego. Miniony rok był dla nich i dla Starogardu w pewnym sensie przełomowym. Oddalił, jako bezprzedmiotowe, wszelkie dyskusje co do zamiarów właścicieli o ich przyszłości, o przeniesieniu kierownictw tych zakładów poza Starogard itd.
Obroniła swoją pozycję po załamaniu wynikającym z kłopotów przemysłu stoczniowego Fabryka Mebli Okrętowych.
Podobnie w mniejszych przedsiębiorstwach możemy odnotować zmiany na lepsze. Takim przykładem może być Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, która dokonała - jako jedna z pierwszych w województwie - gruntownej modernizacji procesów produkcyjnych zgodnie z wymogami standardów Unii Europejskiej.

Na wiosnę otworzył swoje podwoje megasam "Hypernova". Pamiętamy, ile emocji wzbudzała ta budowa. Tak jak było do przewidzenia, ten wielki obiekt handlowy w dużym stopniu przyciągnął kupujących spoza miasta. Dla starogardzian stała się "Hypernova" ulubionym miejscem zakupów. I także w tym przypadku nie spełniły się pesymistyczne prognozy. Wręcz na odwrót. Ubiegły rok zaowocował prawdziwym urodzajem nowoczesnych, dużych obiektów handlowych i usługowych. Oddano do użytku: 9 dużych obiektów handlowo-usługowych (Rynek, Podgórna, Chojnicka, Hallera); 2 hotele wraz z restauracjami; 3 obiekty produkcyjne, stacje tankowania gazu, przychodnię zdrowia "Caritas" i wiele mniejszych obiektów. Ogółem obiekty te liczą 13.068 m2 powierzchni!

W gospodarce miejskiej był to rok ograniczenia inwestycji finansowych z budżetu (ich udział wyniósł ponad 11 procent budżetu). Był to zamiar celowy - chodziło nam o umocnienie finansów miejskich poprzez spłatę kredytów (5,5 mln zł bez odsetek) i niezaciąganie nowych. Z drugiej strony dało to w efekcie lepszy punkt wyjścia do zadań bieżącego roku, między innymi w kontekście rezerwowania środków na projekty unijne.

Obok inwestycji w całości finansowanych ze środków miejskich z powodzeniem zrealizowano szereg zadań z zaangażowaniem pieniędzy pozabudżetowych. Trzeba tu wymienić tak istotne przedsięwzięcia, jak kompleksowa przebudowę skrzyżowania aleja Niepodległości i Lubichowska (3 mln zł), budowa nowego targowiska (1,1 mln zł), doprowadzenie sieci ciepłowniczej na północ miasta, budynek na 32 mieszkania dla TBS-u (3,4 mln zł). Razem nakłady inwestycyjne na zadania "miejskie" przekroczyły 15 mln zł.

Działalność jednostek zabezpieczających potrzeby społeczne mieszkańców miasta trzeba ocenić za ubiegły rok wysoko. Nie są to zdawkowe słowa. Z reguły nie dostrzegamy wysiłku tych wszystkich służb, których cechą jest codzienna, dobrze zorganizowana praca. Dopiero jakaś szczególna okazja pokazuje wysiłek i zaangażowanie osób w nich pracujących. Tak na przykład przy okazji 20-lecia Publicznego Przedszkola nr 10 mogliśmy się dowiedzieć o efektach pracy i inicjatywach podejmowanych w tej placówce. Do takich działów trzeba zaliczyć oświatę, podstawową opiekę zdrowotną i opiekę nad ludźmi biednymi i niepełnosprawnymi.

Odpowiadając sobie na pytanie o źródła tak dobrej działalności tych instytucji myślę, iż leżą one po stronie kierownictwa głównie sprawowanego przez nasze panie. Coś w tym jest, że w kobiecych rękach jest coraz więcej i to dobrze zarządzanych miejskich placówek. W październiku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Pomorskiej Wyższej Szkoły Polityki Społecznej i Gospodarczej. Tym samym na stałe zadomowiła się w mieście pierwsza wyższa uczelnia.

W sporcie miały miejsce ważne wydarzenia, które wskazywały na utrzymanie wysokiego - jak na nasze możliwości - poziomu wybranych dyscyplin sportowych w mieście; koszykówce i siatkówce mężczyzn Klubu Polpharma - Amber, sukcesy Przemysława Rekowskiego w kick-boxingu. Mnogość różnych inicjatyw wskazuje na ciągle ambitne plany i stawianie sobie wysokiej poprzeczki przez działaczy sportowych. Do już wysoko ocenianych dyscyplin sportowych w minionym roku dołączy nowe - środowisko jeździeckie z organizacją Mistrzostw Polski w Skokach przez przeszkody i zdobycie przez zawodniczki klubu Dora-Eko tytułu Mistrza Polski Młodziczek w piłce ręcznej dziewcząt oraz osiągnięcia pasjonatów wschodnich sztuk walki.

Środowisko placówek kultury pracowało przy ograniczonych środkach finansowych, a z drugiej strony przy dużym zapotrzebowaniu na organizacje atrakcyjnych imprez na najwyższym poziomie. Było to możliwe do osiągnięcia, co pokazały takie imprezy, jak koncert jubileuszowy z okazji XXX-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej, koncert poświęcony pamięci Ryszarda Rebelki, cykl imprez z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II i inne.

Byliśmy w miarę bezpiecznym miastem. Złożyła się na to lepsza w stosunku do 2002 r. praca odpowiedzialnych służb, głównie Policji. Zanotowano spadek przestępczości w niektórych wskaźnikach. Sprawnie funkcjonowały przedsiębiorstwa komunalne.
Wszystkim z Państwa, których praca złożyła się na pozytywne efekty minionego roku pragnę złożyć w imieniu władz miejskich serdeczne podziękowania i zarazem życzenia, aby te dobre trendy utrzymać w roku bieżącym.

Mówiąc o poszczególnych efektach naszej pracy nie sposób sobie postawić pytania o ewentualne niepowodzenia. Trudno mi je odnieść do konkretnych działań władz miejskich. Raczej wynikają one z przekonania opinii publicznej, że coś złego dzieje się z Polską. Nie jest to powód, abyśmy nie starali się rozgraniczać tego, co zależy od nas i na jakich obszarach powinniśmy być aktywni lokalnie, od wpływu czynników zewnętrznych na nasz życie. Akurat w przypadku bezrobocia nikłe rezultaty w jego zmniejszeniu winny mobilizować władze wszystkich szczebli do aktywności na tym polu. Rok miniony zapisał się dalszym wzrostem liczby bezrobotnych w Starogardzie o 364 osoby.

Nie jest to duży wzrost zważywszy na poważne zwolnienia z pracy jakie miały miejsce. W ciągu ostatnich 5 lat jest to jeden z niższych przyrost liczby bezrobotnych. Szczególnie w latach 1999, 2000 i 2001 przyrost ten wyniósł 600 osób średniorocznie. Ponadto w ubiegłym roku o blisko 155 wzrosła liczba osób, które podjęły zatrudnienie oraz zmalał nieznacznie liczba osób bezrobotnych w grupie wiekowej od 18 do 34 lat. Są to pewne "jaskółki", które być może przyniosą poprawę na rynku pracy.

Przed nami 2004 rok, rok zapewne wytężonej pracy, ale też sprawdzianu, na ile wszystkie wcześniejsze działania i nasze oczekiwania związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej się spełnią. Nie ukrywamy, że chcielibyśmy zyskać środki unijne dla rozwiązania kilku ważnych problemów. Powinien być to rok, który da poważny impuls rozwojowi miasta. Zobaczymy, czy oczekiwanie to się spełni.

W planie tego roku przyjęto podjęcie prac dla uzyskania poprawy na strategicznych dla miasta ciągach komunikacyjnych, to jest przygotowania dokumentacji na unowocześnienie drogi krajowej nr 22 oraz rozpoczęcia budowy tak zwanej małej obwodnicy południowej. W tym drugim przypadku - mówiąc obrazowo - chodzi o stworzenie ciągu komunikacyjnego na południu miasta, równoległego do ulicy Pomorskiej i alei Niepodległości.

Jestem przekonany, a wszystko na to wskazuje, iż do końca pierwszego kwartału bieżącego roku pomyślnie rozstrzygną się zamiary inwestycyjne związane z obszarem PSSE w regionie ulic Jabłowskiej i Pelplińskiej.
Liczymy na to, że dokona się istotny postęp w rekonstrukcji Szpitala św. Jana. Szpital został zaliczony przez NFZ do jednostek ważnych, o charakterze regionalnym. Wspólnym zamiarem Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta jest wsparcie tego procesu.

Na zakończenie jeszcze jedno ze wspólnych życzeń na 2004 rok. Wszyscy mamy nadzieję, iż wreszcie podpisana zostanie umowa o budowę autostrady A-1. Lokalizacja autostrady w bezpośredniej bliskości miasta to poważny wzrost jego atrakcyjności inwestycyjnej, otwierającej przed nami zupełnie nowe perspektywy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz