poniedziałek, 5 stycznia 2004

Uroczyście w Kleszczewie

Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Jędrzejewska zaprosiła wszystkich radnych do Kleszczewa. Powód? Dlaczego tu? Bo Ojciec Święty, patron kleszczewskiej szkoły, obchodził 17 września srebrny jubileusz.

Uroczyste obchody rozpoczęły się o 9.00 w kościele parafialnym. Eucharystii przewodniczył ks. dziekan Stanisław Lenz. Homilię wygłosił ks. Marek Węsierski. - Należy zwrócić uwagę na przesłania Ojca Świętego. Naukę przenosi na swoje codzienne życie. Jest wzorem do naśladowania. Jego cierpienie jest elementem jego pontyfikatu - mówił ks. Marek.

- Wszystkie kazania ks. Marka są zwięzłe i bardzo wartościowe. Ale to było naprawdę wyjątkowe - mówili po mszy ludzie.

Po liturgii goście udali się do szkoły podstawowej. Tam uroczyście otwarto sesję RG. - Zgromadziła nas wyjątkowa i szczególna okazja, jubileusz Ojca Świętego Jana Pawła II oraz szczera potrzeba wyrażenia hołdu temu niezwykłemu człowiekowi, najsłynniejszemu Polakowi, Honorowemu Obywatelowi Gminy Zblewo - rozpoczęła Ewa Jędrzejewska.

W porządku obrad było między innymi wystąpienie okolicznościowe ks. wicedziekana kanonika Konrada Baumgarta i odczytanie Uchwały Nr XIX/154/2000 Rady Gminy Zblewo z 29 sierpnia 2000 w sprawie nadania Ojcu Świętemu honorowego obywatelstwa gminy. I te punkty zrealizowano. Następnie odczytano list gratulacyjny i życzenia dla papieża.

I akademia. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II przeszli sami siebie. Przedstawili niezwykle wzruszający montaz słowno-muzyczny.

Do Ojca Świętego do Watykanu zostanie wysłany list gratulacyjny o treści: Kochany Ojcze Święty! Czcigodny Honorowy Obywatelu Gminy Zblewo! Mieszkańcy Gminy Zblewo, pełni wdzięczności, hołdu i najwyższego szacunku dla Jego Świątobliwości za 25 lat niezwykłego Pontyfikatu, który Kościołowi i Światu przyniósł brzemienne w owoce miłości nauczanie i działanie, składają z głębi serca płynące życzenia: zdrowia i błogosławieństwa Bożego, aby charyzmatyczna Osobowość Jego Świątobliwości nadal wspierała naszą dumę, wiarę i godność oraz wskazywała właściwe drogi życia. Aby Bóg Miłosierny dozwolił Jego Świątobliwości cieszyć się obfitym plonem serc i umysłów wszystkich Polaków.

List został odczytany w imieniu całego samorządu gminy. Odczytano też uchwałę z roku 2000. "W uznaniu nieocenionych zasług dla Polski i świata nadaje się Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zblewo...". Nastąpił jakby symboliczny akt przekazania uchwały obecnemu wójtowi gminy i radzie.

- Do uroczystości przygotowywaliśmy się długo. Przez półtora miesiąca odbywały się liczne konkursy, wystawy poświęcone papieżowi - powiedział nam Marek Mischke, dyrektor szkoły. Wszyscy uczniowie złożyli papieżowi upominki w postaci... dobrych uczynków. Zorganizowano konkursy plastyczne: dla klas 0-III tematem była laurka dla papieża na 25-lecie pontyfikatu, w klasach IV-VI tematem była widokówka z wybranej pielgrzymki papieża do Polski, klasy gimnazjalne miały narysować bukiet dla Jana Pawła II.

- Prace są niesamowite. Widać, że dzieci włożyły w nie całe serce - oceniała Krystyna Olszowa, nauczycielka. Uczniowie brali udział również w konkursie dekanalnym. Na piątkowym apelu dyrektor szkoły wraz z Barbara Kwiatkowską podsumował konkurs pod nazwą "Słuchajmy Ojca Świętego Jana Pawła II - otwieramy Chrystusowi drzwi do naszych serc, domów i szkół". Wręczono nagrody.

Na koniec głos zabrała przewodnicząca rady. - Serdecznie dziękuję uczniom i nauczycielom za wspaniałą część artystyczną. Pragnę podziękować wszystkim księżom, gościom i przede wszystkim gościnnej społeczności szkoły w Kleszczewie za serdeczne przyjęcie.

Tekst i foto: Izabela Lemańczyk

Prawykonanie hymnu
Z okazji uroczystości uczniowie szkoły pragną uczcić swojego patrona programem artystycznym. Niech będzie on naszym uczniowskim i hołdem złożonym papieżowi - mówili konferansjerzy przed występem.

Program został przygotowany przez uczniów pod nadzorem Marzenny Dąbrowskiej, Hanny Jankowskiej, Krystyny Kowalczyk i Krystyny Olszowej. Scenariusz występu słowno - muzycznego był bardzo ciekawy. Wiersze przeplatały się z pieśniami, utworami religijnymi, ale i ze świeckimi piosenki. Te wiersze dobrano bardzo starannie. Recytowano między innymi Kochanowskiego, Słowackiego i Norwida. - Dzisiejszy dzień zapisze się w naszej szkolnej kronice jeszcze jednym ważnym wydarzeniem. Za chwilę po raz pierwszy zostanie odśpiewany hymn Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jan Pawła II - powiedziała pod koniec spektaklu jedna z uczennic.

I rzeczywiście. Uroczysty apel zakończono hymnem szkolnym. Warto tu dodać, że autorem tekstu jest Marzenna Dąbrowska, polonistka z kleszczewskiej szkoły. Muzykę natomiast skomponował Andrzej Nowak, nauczyciel ze szkoły muzycznej w Kościerzynie. Szkoła nie miała hymnu. I powstał. Nadarzył się doskonały moment, by go wykonać. Na razie nauczył się go tylko szkolny zespół wokalny. - Teraz będziemy uczyć już wszystkich uczniów - zapewniała Krystyna Olszowa. - "Życie jest obowiązkiem / spełnij go, / życie jest piękną perłą / nie zniszcz jej. / Tym hasłem budować chcę / Twój świat i mój, / tajemnice nauki / to skarby" - rozbrzmiewał doniośle refren utworu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz