sobota, 10 stycznia 2004

Z młodymi i dla młodych

Multimedialny podręcznik z chemii autorstwa Haliny i Arkadiusza Piankowskich został wydany przez Young Digital Poland. Ukazał się na rynku wydawniczym zaledwie dwa lata temu, a już został przetłumaczony na język angielski i niemiecki.

To była piękna przygoda - tak o swojej pracy nad multimedialnym podręcznikiem z chemii dla szkół gimnazjalnych mówi jego współautorka - Halina Piankowska. - Wspaniale jest móc pracować...

Z młodymi i dla młodych

Multimedialny podręcznik z chemii autorstwa Haliny i Arkadiusza Piankowskich został wydany przez Young Digital Poland. Ukazał się na rynku wydawniczym zaledwie dwa lata temu, a już został przetłumaczony na język angielski i niemiecki.

- Właściwie to najpierw rozpowszechni się na Zachodzie - wtrąca mąż pani Haliny. - Tam go wcześniej docenili niż u nas.

Tak jest zapewne dlatego, że baza komputerowa naszych szkół pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Jak można korzystać z takiego podręcznika, kiedy w całej szkole są trzy komputery. A z całą pewnością edu-ROM przydałby się w naszych gimnazjach. Zawiera on bowiem cały materiał z chemii na poziomie gimnazjum, podany w sposób ciekawy i przystępny. Przy takim sposobie przekazywania wiedzy nasze dzieciaki na pewno byłyby aktywniejsze na lekcjach. Oprócz zasadniczego tekstu, który zapewnia dzieciakom niezbędną wiedzę, dochodzą eksperymenty chemiczne, pokazywane przy pomocy filmów, w których od razu mogą zobaczyć użyte do reakcji substraty i odczynniki, ale również efekty tej reakcji, na przykład zmiany zabarwienia, wybuch czy na przykład błysk. Ale to nie wszystko. Młodzi mogą brać czynny udział w lekcji. Ich praca może również wyglądać w ten sposób, że wysuwają hipotezę i później weryfikują ją poprzez odpowiednie fragmenty multimedialnego podręcznika. Może to być na przykład animacja, film lub fragment tekstu zasadniczego.

Do każdego z rozdziałów w podręczniku zaproponowano ciekawe sposoby sprawdzające wiedzę uczniów. Spotkają się oni z zadaniami rachunkowymi, problemowymi, wynikowymi, czy np. logogryfami, ale też zadaniami typu prawda - fałsz i zadaniami wielokrotnego wyboru. Opracowano sprawdzające wielostopniowe testy. Zestawiono prawidłowe odpowiedzi i normy wymagań na poszczególne oceny. Podano również stopień trudności zadań, tak więc uczeń sam ma możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z chemii. Może mu to dopomóc w przygotowaniu do egzaminu.

W przygotowaniu podręcznika bardzo pomógł mi syn Arkadiusz i młodzi ludzie z wydawnictwa Young Digital - mówi pani Halina. - Ja z komputerami mam raczej niewiele wspólnego. Pracowaliśmy w myśl zasady, że 1 obraz zastępuje 1000 słów. Na początku to miał być sposób na sprawdzenie wiedzy moich uczniów. I nagle okazało się, że jest na taki podręcznik ogromne zapotrzebowanie. Praca nad nim zajęła nam - mojemu synowi i mi - niemal dwa lata. Są to trzy krążki z pełną wiedzą z chemii w zakresie trzech lat gimnazjum

Jeden taki komplet edu-ROMów, jaki otrzymała od wydawcy, pani Halina sprezentowała polskiej szkole na Litwie, w Wilnie.

Dziś pani Halina pracuje w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku jako konsultant chemii. Prowadzi szkolenia, współpracuje z nauczycielami chemii w województwie pomorskim, a także jest rzeczoznawcą do spraw chemii przy Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. Recenzuje i opiniuje podręczniki do chemii na poziomie gimnazjalnym i licealnym. W 2000 roku została ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Jej praca została zauważona i doceniona. Niedawno Dziennik Bałtycki zaproponował do "Korków we wtorki" książkę z testami autorstwa pani Haliny Piankowskiej.

W tej książce jest 540 zadań! W dwóch wersjach, czyli popularnie mówiąc na dwa rzędy w klasie i o różnych poziomach wymagań - mówi jej autorka. - Możemy sprawdzać tymi testami wiedzę wszystkich uczniów - i tych słabszych i tych interesujących się chemią.

Przez cały czas pracy nad tymi testami zadania były uaktualniane, ulepszane, standaryzowane. Książka więc z całą pewnością jest niezbędna dla uczniów gimnazjów. Przyda się do egzaminów. A przygotowywać się do nich już najwyższy czas.

Barbara Skrobisz

Â

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz