piątek, 9 stycznia 2004

Spis powszechny

Dotarliśmy wreszcie do danych z powszechnego spisu przeprowadzonego w 2002 roku. Są niezwykle ciekawe i będziemy je często zamieszczać. Dzisiaj zajmiemy się wyłącznie ludnością Starogardu. Tu pierwsza informacja jest wręcz szokująca. Jak wynika ze spisu, w Starogardzie mieszkało wtedy tylko 49 037 osób. A skoro liczba mieszkańców miasta nadal spada, można się spodziewać, że spadła już poniżej 49 000. Prezydenta mamy więc za zasługi, a nie za rzeczywistość.

Starogard spisany dogłębnie

Dzięki spisowi uzyskaliśmy wiele dotąd niedostępnych danych o Starogardzie, całym powiecie, i to w dodatku bardzo szczegółowych. Postanowiliśmy je szeroko omówić - wiedza o swoim mieście i regionie musi być bowiem dogłębna. A możemy tak uczynić, bo Główny Urząd Statystyczny wreszcie udostępnił podstawowe zestawienia statystyczne. To do analizy.

Tabela nr 1

Prezentuje ludność Starogardu według płci i wieku. Tak dokładnymi danymi jeszcze nie dysponowaliśmy. Pierwszy wniosek jest oczywisty - rodzi się coraz mniej starogardzian. Kilkanaście lat temu rodziło się prawie 1000 dzieci, ostatnio tylko niewiele ponad 500. Rodzi się jednak zdecydowanie więcej chłopców niż dziewcząt. Wystarczy popatrzeć na liczbę kobiet przypadającą na 100 mężczyzn. W niektórych, młodszych, rocznikach jest poniżej 90 pań na 100 mężczyzn, gdy dla całej populacji mieszkańców Starogardu sytuacja jest diametralnie inna. Na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet. Ale proporcje korzystne dla pań pojawiają się dopiero tak naprawdę wśród starogardzian powyżej 40 roku życia. Po prostu panie żyją dłużej. Widać to szczególnie po najstarszych rocznikach. Wtedy na 100 mężczyzn przypada przeważnie ponad 300 pań. Tę tabele można analizować w nieskończoność - każdy znajdzie tu informacje ciekawe dla siebie. My wyłapaliśmy kilka. Bardzo łatwo (oczywiście teoretycznie) było znaleźć żonę panom, którzy w dniu spisu mieli 39 lat. W ich roczniku na 100 panów przypada aż 121 pań. Za to znacznie trudniej będzie znaleźć żonę chłopakom, którzy w 2002 roku mieli 18 lat, czyli wchodzili dopiero w dorosłe życie. W ich roczniku na 100 mężczyzn przypada zaledwie 81 pań.

Mimo że w młodszych rocznikach jest więcej panów, w sumie oczywiście w Starogardzie więcej mieszka pań. Rachmistrzowie spisowi doliczyli się ich 25 379, gdy panów zaledwie - 23 658.

Tabela nr 2

Prezentuje strukturę ludności Starogardu, gdy chodzi o jej "stosunek do pracy".

Tu najważniejszą informacją jest to, że na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada w Starogardzie już 61 osób w wieku nieprodukcyjnym, czyli młodych, emerytów i rencistów. Wśród panów te proporcje są nieco korzystniejsze, bo na 100 w wieku produkcyjnym przypada 53 panów w wieku nieprodukcyjnym. U pań jest gorzej - 69 na 100, ale to przede wszystkim efekt właśnie tego, że panie żyją dłużej i stanowią one zdecydowana większość wśród emerytów i rencistów. Bowiem w wieku poprodukcyjnym w Starogardzie mieszka łącznie 6439 osób, w tym tylko 1940 mężczyzn i aż 4499 pań.

Na 49 037 mieszkańców w Starogardzie są 12 082 osoby w wieku przedprodukcyjnym (6248 chłopców i 5834 dziewcząt), 30516 osób jest w wieku produkcyjnym, ale mobilnych z nich jest tylko 19 537. Po prostu pozostałe to osoby bezrobotne. I tu dopiero można wyciągnąć decydujący wniosek. Skoro mobilnych jest 19 537 osób - mogą pracować), to prawie dokładnie drugie tyle nie pracuje i nie będzie pracowało. Czyli na jednego mobilnego przypada w stolicy Kociewia jedna osoba niemobilna, a tu jeszcze bezrobocie.

Tabela nr 3

Jest równie ciekawa i prezentuje ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego prawnego. Takich osób mamy w Starogardzie łącznie 39 603. Trudno się dziwić, że w wieku 15-19 lat większość z nich stanowią panny i kawalerowie. Lecz 37 osób już zdecydowało się zawrzeć związek małżeński. W wieku 20-24 lat wcale niewiele osób decyduje się na ślub - na 3132 młodych ludzi wspólną oficjalną drogę już wybrało 784. Zwróćmy uwagę na to, że wśród młodych ludzi jest jedna wdowa (lub wdowiec), a 7 osób już zdążyło się rozwieźć. Im dalej - tym ciekawiej. W rocznikach 25-29 na 3712 osób mamy nadal 1473 kawalerów (lub panny), co świadczy o tym, że z zwarciem związku małżeńskiego jednak czekamy. Na to zdecydowało się 2150 osób. Tutaj mamy już 5 wdowców, a 59 osób zdążyło się rozwieźć. W sumie trochę tych rozwodów w Starogardzie mamy. Łącznie osób po rozwodzie doliczono się 1363. Niestety, co oczywiste, z wiekiem rośnie liczba wdowców lub wdów. Wśród osób powyżej 60 lat mamy ich już 2556.

Jeszcze zauważmy, że dosyć dużo osób w ogóle nie decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego. Tych "samotników" powyżej 40 roku życia mamy ponad 1500.

Tabela nr 4

Prezentuje poziom wykształcenia mieszkańców stolicy Kociewia. Nie musimy się już wstydzić. Poziom wykształcenia systematycznie rośnie. W Starogardzie mamy 3397 mieszkańców z wykształceniem wyższym, oczywiście najwięcej w rocznikach 20-29 lat, bo aż 3210. Lecz jest to zdecydowanie więcej niż w rocznikach starszych, co świadczy o tym, że coraz więcej z nas kończy wyższe uczelnie. Oczywiście zdecydowanie najwięcej jest osób z wykształceniem średnim, bo ponad 65 procent wszystkich, ale jeszcze zaskakująco sporo jest tylko z wykształceniem zasadniczym (10 725) i jeszcze więcej z wyłącznie podstawowym (12 148). Zwracamy uwagę na to, że 851 osób przyznało się do tego, iż nie posiada żadnego wykształcenia. Większość z nich stanowią jednak bardzo młodzi ludzie i mają oni jeszcze czas na nadrobienie zaległości.

Tabela nr 5

Prezentuje dane, do których odtąd w ogóle nie mieliśmy dostępu - kto i jak długo mieszka w Starogardzie. Wreszcie coś na ten temat wiemy. Z 49 037 mieszkańców miasta, od urodzenia mieszka tu niecałe 30 000 - czyli tylko trochę ponad 60 procent. Sporo więc w Starogardzie jest osób przybyłych i to w różnych czasach. Prosimy zwrócić uwagę na coś niesamowitego. Gdyby odliczyć dzieci i młodzież do 19 roku życia, to okazałoby się, że znacznie mniej jest rodowitych starogardzian niż osób, które do miasta się wprowadziły. W rocznikach 50-59 mamy w Starogardzie prawie 2 razy więcej osób przybyłych niż autochtonów. Wśród najstarszych mieszkańców te proporcje są jeszcze mniej korzystne dla rodowitych starogardzian. Szkoda, że nigdzie nie wyczytaliśmy jeszcze tego, skąd te osoby do stolicy Kociewia przybyły. Jedno raczej jest pewne - wszyscy czują się starogardzianami. A że nasi mieszkańcy są z wielu różnych miejsc...

Tabela nr 6

Zaprezentowane w niej liczby smucą nas najbardziej, bo pokazują prawdę o tym, z czego żyjemy, a nie żyje nam się przecież najłatwiej. Tabela prezentuje więc ludność według głównego źródła utrzymania. Oczywiście najmłodsze roczniki możemy sobie z góry darować, bo one są na utrzymaniu rodzin. Łącznie do tego, że są na utrzymaniu, przyznaje się 18 524 mieszkańców. Niesamowite, lecz z pracy żyje tylko 14 866 starogardzian, w tym z pracy najemnej 13 136, a na własny rachunek - 1730. Do utrzymywania się z innych źródeł przyznaje się 14 511 osób, lecz w tej grupie jest ponad 10 000 emerytów i rencistów. Te liczby muszą smucić. Niecałe 15 000 osób utrzymujących się pracy - to jest tak naprawdę pierwsza oficjalna informacja o tym, ile w mieście jest miejsc pracy. Statystycznie więc na jedno miejsce pracy przypada grubo ponad 3 mieszkańców, oczywiście z dziećmi. Dobrze, że mamy tych kochanych emerytów i rencistów - oni pewno pozwalają przetrwać wielu młodym i nieco starszym, całym rodzinom pozostającym stale bez pracy.

Tabela nr 7

Prezentuje to, w jakim języku mówi się w starogardzkich domach. Zdecydowana większość starogardzian w czterech ścianach porozumiewa się wyłącznie w języku polskim, ale w 518 domach mówi się równocześnie w jednym języku niepolskim, a w 20 domach używa się aż 3 języków. Co ciekawe 27 osób przyznaje się do tego, że u nich w ogóle nie porozumiewa się w języku polskim. Nie jest to dużo, ale zawsze coś.

Tabela nr 8

Prezentuje prawdziwą ciekawostkę. Nie wszyscy mieszkańcy Starogardu deklarują narodowość polską. Aż 105 starogardzian przyznaje się do innej narodowości, w tym jest 59 panów i 46 pań.

Opracował Jacek Legawski

Za tydzień kolejne informacje ze spisu powszechnego.

Â

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz