poniedziałek, 20 czerwca 2005

Gratulacje dla władz... (list)

Gratulacje dla władz samorządowych Zblewa, dyrekcji Publicznej Szkoły
Podstawowej i Publicznego Gimnazjum, młodzieży, władzom kościelnym parafii
Zblewo i mieszkańcom za zorganizowanie uroczystości nadania szkołom imienia
Wincentego Kwaśniewskiego oraz uroczystości 700-lecia istnienia Zblewa.
Cieszę się, że urodzony i mieszkający przez 24 lata (1940-1964) w Zblewie
mogłem wziąć udział w części tych uroczystości (inne obowiązki nie
pozwoliły na udział w całości).

Nadanie szkołom imienia Wincentego Kwaśniewskiego, który przez całe życie
swoją postawą patrioty, nauczyciela, a przede wszystkim prawego człowieka i
mieszkańca Zblewa zasłużył na takie wyróżnienie.

Dla mnie jest to dodatkowe wyróżnienie, ponieważ żona pana W. Kwaśniewskiego
W. Łącka była kuzynką mojego ojca Mariana Łąckiego.

Ojciec mój przeżył w Zblewie około 65 lat, będąc w tym czasie czynnym
członkiem chóru Lutnia, potem Cecylia oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Cieszę się również z wyróżnienia. jakie otrzymał mój równieśnik Edmund
Zieliński oraz pochodzący z terenu gminy (o czym nie wiedziałem) ksiądz
biskup Berrnard Szlaga.

Obu Panom składam gratulacje.

Pomimo upływu 40 lat, jak nie mieszkam w Zblewie w jakiś sposób związany
jestem
z tą miejscowością i kilka razy w roku wstępuje do Zblewa tylko coraz mniej
znajomych spotykam.
Jeszcze raz gratuluje pomysłu, życzę następnych pomysłów i sukcesów wszyskim
mieszkańcom Zblewa.

Z poważaniem
Edmund Łącki
Gdynia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz