niedziela, 5 czerwca 2005

Śpieszmy się pomagać innym

16 maja o godz. 17 w Zespole Kształcenia i Wychowania w budynku Szkoły Podstawowej odbyło się otwarcie wyjątkowej wystawy prac uczniowskich - Dla Afryki.

Przyszło wielu gości

Na ten szczególny wernisaż przyszło wielu gości. Byli m.in.: Jerzy Zieliński - wójt gminy, Wiesław Ołowski - przewodniczący RG, Edmund Chyła - radny, Mieczysław Matysiak - kierownik Domu Opieki Społecznej w Gniewie wraz z p. Emanowską oraz czterema podopiecznymi, Żaneta Galant - kierownik GOPS i prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy, Mieczysław Wacławski - kierownik Towarzystwa św. Alberta w Smętowie i Grudziądzu, dyrektorzy szkół: Krystyna Piotrowska, Teresa Surma, Marzena Torbicka, Stanisław Ciesielski, przedstawiciele Rady Rodziców: Marzena Ołowska, Marzena Golińska i Bożena Pałubicka, nauczyciele oraz trzyosobowe delegacje klas szkoły podstawowej.
Gości powitała Jolanta Gardzielewska - organizatorka wystawy.

Pomagamy innym

Uroczystość składała się z dwóch części: Pomagamy innym i Pomagamy Afryce.
W pierwszej przedstawiono efekty realizacji zadań prospołecznych, narzuconych przez ogólnopolską akcję "Szkoła z klasą", uwrażliwiających dzieci i młodzież na potrzeby innych. Przedstawiciele klas odczytali wypracowane na godzinach wychowawczych listy pomysłów - w jaki sposób mogą pomagać innym i na jaki cel przeznaczą zebrane pieniądze.

Pomysły

A oto lista pomysłów kl. IV: 1. Wspieramy akcje charytatywne ogłaszane przez szkołę lub Kościół, 2. Zbieramy zabawki dla dzieci z Kliniki Onkologii i Hematologii w Gdańsku, 3. Zbieramy skarpety dla bezdomnych, 4. Zbieramy żywność dla potrzebujących, 5. Ofiarujemy swój czas przyjaciołom, koleżankom i kolegom na wysłuchanie ich kłopotów, 6. Wysyłamy sms-y o treści POMAGAM, 7. Klikamy w głodny brzuszek pajacyka, gdy oglądamy różne internetowe strony komputera, 8. Pożyczamy przybory szkolne, 9. Odwiedzamy chorych i zanosimy im lekcje, 10. Pocieszamy, gdy komuś smutno, 11. Swoją postawą zachęcamy innych do pomocy, 12. Angażujemy się w inne internetowe apele Polskiej Akcji Humanitarnej, którą stworzyła Janina Ochojska, 13. Troszczymy się o ludzi starszych, w miarę możliwości dokonujemy drobnych zakupów, 14. przygotowujemy programy artystyczne dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Gniewie, 15. Zdobywamy wiedzę o działalności różnych instytucji i fundacji działających na rzecz potrzebujących, 16. Wiemy, na czym polega działalność Matki Teresy z Kalkuty, Janiny Ochojskiej, Anny Dymnej, Jerzego Owsiaka, Marka Kamińskiego, 17. Zbieramy ciekawe artykuły, 18. Wiemy, kim jest wolontariusz, 19. Pomagamy wyjść z nałogów, np. palenia papierosów, 20. Współczujemy rodzicom, którzy mają chore lub niepełnosprawne dzieci, 21. Uśmiechamy się do ludzi - wiedząc, że uśmiech otwiera nawet żelazne bramy.

Na co pieniądze

Kasia Felska z klasy IV poinformowała obecnych, że zebrane pieniądze przeznaczą na chore dzieci z Kliniki Onkologii i Hematologii w Gdańsku.
Karolina Galant z kl. Va - na ofiary tsunami, Sonia Kitowska z kl. V b na pomoc koleżankom i kolegom w Afryce, Małgorzata Kulas z kl. VI a - na książki do biblioteki szkolnej, Patrycja Mantkowska z kl. VI b na dzieci z Domu Dziecka w Tczewie.

Upominki

Potem zabrali głos przedstawiciele instytucji działających na rzecz pomocy innych, by opowiedzieli o formach pomocy. Kierownik Domu Opieki Społecznej z Gniewa wręczył szkole prezent - obraz wykonany podczas zajęć terapeutycznych, a jeden z podopiecznych przeczytał własne wiersze.
Przedstawicielom ośrodków dzieci wręczyły upominki: 20 par skarpet dla Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta w Smętowie i prace artystyczne dla
Ośrodka Opieki Społecznej w Gniewie i Smętowie.

Pomagamy Afryce

Fragment ścieżki dźwiękowej do filmu "W pustyni i w puszczy" wprowadził wszystkich w klimat drugiej części spotkania - Pomagamy Afryce. J. Gardzielewska przeczytała fragmenty listu kardynała Józefa Glempa skierowany do nauczycieli i uczniów - Dlaczego należy pomagać Afryce. Uczennice: Monika Zielińska, Natalia Wyrwicka, Sonia Kitowska i Martyna Gawrońska przedstawiły materiały naukowe o Afryce.

Po odczytach zbierano pieniędzy na pomoc dla Afryki. Zebrano 524,12 zł.
Odbył się również konkurs. Nagrodę - figurkę afrykańską wylosowała dla ucznia
Pawła Kotowskiego Marzena Torbicka - zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Skórczu,
zaś najmłodsza uczestniczka 2-letnia Olga Gniewkowska wylosowała figurkę afrykańską dla... Marzeny Torbickiej. Wójt dokonał uroczystego otwarcia wystawy prac uczniowskich. Gości zaproszono do galerii i na poczęstunek. Wybrano prace, które najbardziej podobały się publiczności.
Wśród wyróżnionych znalazły się autorki: Katarzyna Komorowska, Małgorzata Łukomska i Aleksandra Świderska.

Podziękowania

Na łamach Kociewiaka organizatorzy dziękują wszystkim, którzy uczestniczyli w tym wyjątkowym wydarzeniu i okazali swą hojność - Dyrektorom Zespołu w Smętowie za pomoc w zorganizowaniu wystawy; szczególne podziękowania dla nauczycielek - Grażyny Kinder, Marii Mielke, Jolanty Świderskiej, Jolanty Gardzielewskiej, AnnyŚliwy, Michaliny Weiss - które podczas soboty i niedzieli wyczarowały fantastyczną scenografię; dzieciom - Aleksandrze Świderskiej, Marcie Mielka, Lorecie Gardzielewskiej za pomoc w tworzeniu dekoracji i przygotowanie materiałów informacyjnych, Michałowi Kozłowskiemu i Pawłowi Manuszewskiemu za prace porządkowe, Mikołajowi Torbickiemu i Łukaszowi Stobie za pomoc przy obsłudze sprzętu technicznego; nauczycielom i dzieciom za wypożyczenie eksponatów na wystawę. Nauczycielkom za przygotowanie poczęstunku, rodzicom z klasy IV za upieczenie ciast.

Zdjęcia
Mieczysław Matysiak(drugi od lewej) Kierownik Domu Opieki Społecznej w Gniewie wraz z podopiecznymi.
Mieczysław Matysiak wręcza Szkole Podstawowej dar- portret dziewczynki wykonany przez podopiecznych Domu Opieki Społecznej w Gniewie.
Czek klasy IV Zebrane pieniądze dzieci przekazują na chore dzieci z Kliniki Onkologii i Hematologii w Gdańsku
Uczennica kl. IV Marta Mielke wręcza gościom materiały informacyjne o Afryce.


Za tygodnikiem Kociewiak - dodatek do piątkowego wydania Dziennika Bałtyckieg

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz