piątek, 24 czerwca 2005

Konkurs na Kierownika Ośodka Zdrowia

Wójt Gminy Kaliska ogłasza konkurs na stanowisko Menadżera Zdrowia - Kierownika Ośrodka Zdrowia w Kaliskach.

Wójt Gminy Kaliska ogłasza konkurs na stanowisko Menadżera Zdrowia - Kierownika Ośrodka Zdrowia w Kaliskach.

Szczegółowa specyfikacja konkursu, określająca wymagane kwalifikacje i oczekiwania od kandydata, oraz dodatkowe informacje związane z konkursem dostępne są w sekretariacie UG Kaliska , ul. Nowowiejska 2, w godzinach pracy Urzędu.

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy Kaliska - Grażyna Żytkowiak, tel. 58-89-201 wew. 22 .

Pisemne zgłoszenia należy przesłać na adres Urzędu Gminy Kaliska - ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska w oddzielnej zamkniętej kopercie z adnotacją " Konkurs na stanowisko Menadżera Zdrowia - Kierownika Ośrodka Zdrowia w Kaliskach" w terminie do dnia 30.06.2005 r. do godz. 15:00 bądź złożyć je osobiście w zamkniętej kopercie z powyższą adnotacją w Sekretariacie UG w terminie jw.

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Wójta Gminy wyłaniająca kandydata. Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy na 5 dni przed planowaną rozmową. Zatrudnienia kandydata dokona Wójt Gminy , względnie powtórzy procedurę konkursową.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz