niedziela, 5 czerwca 2005

UM Starogard - informacje - 30.06.2005

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 3 czerwca 2005 r.We wtorek, 31 maja w PG nr 3 odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji. W porządku spotkania między innymi: Prezentacja szkoły przez dyrektora; Dyskusja na temat możliwości wsparcia szkół gimnazjalnych w niwelowaniu uzależnień i agresji uczniów tych szkół.

W piątek 3 czerwca do użytku zostanie oddany odcinek ulicy Kleberga. O godzinie 18.00 odprawiona zostanie Msza święta w kościele na Łapiszewie, po niej poświęcone zostanie rondo nazwane imieniem ks. Ryszarda Lendzińskiego.

W uznaniu wybitnych osiągnięć Patryka Zaremby Rada Miejska Starogardu Gdańskiego 25 maja 2005 r. przyznała mu nagrodę "Grand Hillerod" dla młodego starogardzianina za rok 2004.
Patryk Zaremba ur. 11 maja 1988 roku w Starogardzie Gdańskim jest obecnie uczniem III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni.
W roku 2004 ukończył z wyróżnieniem Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Starogardzie Gdańskim. Będąc uczniem Gimnazjum uzyskał w 2004 roku tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Historycznym i Wojewódzkim Konkursie Geograficznym, a w 2003 roku uzyskał tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.
Patryk zakwalifikował się także do finału konkursu języka i kultury amerykańskiej, organizowanego przez Gdańskie Liceum Autonomiczne. Pomagał Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim w realizacji Letniej Szkoły Języka Angielskiego i programu dla wolontariuszy brytyjskich w 2003 roku na terenie Powiatu Starogardzkiego. Ponadto odniósł liczne sukcesy w konkursach organizowanych na szczeblu szkoły, miasta i powiatu, które świadczą o Jego rozległych zainteresowaniach. Wniskodawcy - dyrekcja Gimnazjum Nr 1 oraz nauczyciele i wychowawcy Patryka są przekonani, że dzięki swoim dużym zdolnościom sprzężonym z ambicją i pracowitością Patryk uzyska w przyszłości jeszcze większe sukcesy.

W sobotę 4 czerwca 2005 r. w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 8 z siedzibą na Osiedlu Konstytucji 3 Maja 15 w Starogardzie Gdańskim odbędzie się uroczystość nadania imienia Przedszkolu - "Bajeczka".
Rada Pedagogiczna w dniu 4 lutego 2005 r. podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia. Podejmując decyzję nauczyciele kierowali się tezą, iż literatura piękna zajmuje w działalności pedagogicznej istotne miejsce m.in. pobudza małe dziecko do działalności twórczej oraz służy kształtowaniu mowy polskiej, ułatwiając dzieciom swobodne wyrażanie myśli i poglądów poprzez składne tworzenie wypowiedzi. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 w Starogardzie Gdańskim jest placówką, w której czytanie różnorodnej literatury dziecięcej oraz opowiadanie bajek spełnia szczególnie ważną rolę wychowawczą. Przedszkole jest zaangażowane
w ogólnopolską akcję "Cała Polska czyta dzieciom". W Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 8 wydawana jest gazetka dla rodziców, pt. "Przedszkole jak z bajki".

Dzieci i młodzież ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlic środowiskowych i terapeutycznych już od ponad dwóch tygodni - na terenie swoich szkół - biorą udział w licznych konkursach organizowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej p.n. "Zachowaj Trzeźwy Umysł".
W wielu szkołach w ramach kampanii zorganizowano Szkolny Dzień Profilaktyki.
Zgodnie z założeniami kampanii wszystkie prace wykonane przez dzieci i młodzież trafią do organizatorów ogólnopolskiej kampanii w terminie do 30 czerwca 2005 r. , gdzie nastepnie Komisja Konkursowa w terminie do 31 sierpnia ogłosi wyniki ogólnopolskiej kampanii. Mamy nadzieję, że tak jak w ubiegłym roku w gronie laureatów znajdzie się nasza starogardzka młodzież.
Nie czekając jednak na wyniki ogólopolkich rozstrzygnięć postanowiliśmy w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowcych, z którego pochodzą środki na realizację kampanii - promować naszą młodzież i ich opiekunów z ramienia szkół.
otóż - wszystkie prace plastyczne, literackie i multimedialne wykonane przez nasze dzieci
i młodzież w ramach konkursu pod hasłem "Co zrobisz, gdy wygrasz? Co zrobisz, gdy przegrasz?" wzorem lat ubiegłych oglądać będzie można w Starogardzkim Centrum Kultury.
To właśnie przy współpracy SCK w terminie od 13 do 17 czerwca 2005 r. prace dzieci i młodzieży oglądać będą mogli wszyscy mieszkańcy naszego miasta.
Natomiast w dniu 16 czerwca 2005 r. o godzinie 10.00 w sali Starogardzkiego Centrum Kultury odbędzie się uroczystość wręczenia nagród dla dzieci i młodzieży za najciekawsze prace plastyczne, literackie i multimadialne.
Prace do nagród wybierać będziemy przy współpracy z Gminną Komisjią Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zainicjowała pomysł nagradzania młodzieży jeszcze przed wysłaniem prac na ogólnopolskie szranki.
W imieniu dzieci i młodzieży oraz organizatorów kampanii w Starogardzie serdecznie zapraszamy Państwa do oglądania prac naszej młodzieży.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz