poniedziałek, 20 czerwca 2005

UM Starogard - informacje 20.06

W dniu 9 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Sportu Rekreacji i Turystyki, na którym spotkała się z zarządem SKS w celu omówienia bieżącej działalności merytorycznej klubów. Dokonano oceny wizytacji obiektów sportowych szkół gimnazjalnych nr 1, 2, 3 w obecności zaproszonych dyrektorów tych placówek. Komisja oceniła również wizytacje treningowe w klubach sportowych.

W dniu 16 czerwca b.r. w Starogardzkim Centrum Kultury odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla uczestników Ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł".

W licznych konkursach organizowanych w ramach tegorocznej Kampanii brały udział dzieci
i młodzież z 17 placówek. Zaproszeni na uroczystość goście - zastępca prezydenta miasta Zbigniew Kozłowski, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urszula Domachowska wręczyli 52 nagrody książkowe i 100 dyplomów dla licznie zgromadzonych w tym dniu uczestników Kampanii. Nagrodzeni zostali też nauczyciele i opiekunowie młodych ludzi - specjalne certyfikaty otrzymało 50 pedagogów.

Na sali widowiskowej SCK obejrzeć też można było prace multimedialne zgłoszone na konkurs. Pieczę nad pokazem tych prac sprawował p. Kazimierz Bulanda z Klubu Abstynenta "Razem".

Prezentacja prac plastycznych nie byłaby możliwa bez współpracy ze Starogardzkim Centrum Kultury, specjalne zaś podziękowania należą się p. Józefowi Olszynce i p. Adamowi Harasowi za pomoc w urządzeniu wystawy.

Teraz wszystkie prace - plastyczne, literackie i multimedialne trafią do Poznania - siedziby organizatorów Kampanii, by wziąć udział w ogólnopolskim konkursie. Ogłoszenie wyników nastąpi 31 sierpnia 2005 roku. Trzymamy kciuki za wszystkie Wasze prace!

20 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM.

Temat posiedzenia:

Informacja Zespołu Kontrolnego Urzędu Miasta z przeprowadzonych kontroli
w jednostkach podległych Gminie Miejskiej za okres do 31 maja 2005r.

Sprawy bieżące.

22 czerwca odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej
i Ochrony Socjalnej, Komisji Kultury, Komisji Edukacji, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miejskiej Starogardu Gd.

Porządek posiedzenia:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3. Informacja na temat prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Starogard Gdański 2005-2015.

4. Uwagi i wnioski do przedstawionego dokumentu, dyskusja.

22 czerwca odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Starogardu Gd.

Temat posiedzenia:

Spotkanie z Komendantem Straży Miejskiej w celu omówienia bieżącej działalności.

Omówienie realizacji wniosków z przeglądu wiosennego - utrzymanie czystości - uczestnicy SM, WTI.

Zaopiniowanie materiałów na sesję dot. zakresu pracy Komisji.

Sprawy bieżące.

Dyskusja - wolne wnioski.

23 czerwca odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych Starogardu Gd

Porządek posiedzenia:

Omówienie materiałów na sesję.

Sprawy bieżące - wolne wnioski.

27 czerwca odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej
i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.

Porządek posiedzenia:

Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności.

Omówienie wyników gospodarczych spółek gminnych za 2004 r.

Sprawy bieżące.

Dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim uprzejmie informuje, że wzorem lat ubiegłych w lipcu i sierpniu biblioteki będą czynne codziennie w godzinach od 10:00 do 17:00. W soboty, niedziele i święta biblioteki będą nieczynne.

W ramach Konferencji Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznej w Warszawie władze naszego miasta spotkają się, 8 lipca o godzinie 13:00 w sali 22 Urzędu Miejskiego, między innymi z prof. dr hab. n. med. K. A. Wardynem - Prodziekanem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, dr n. med. Katarzyną Życińską, prof. dr hab. n. med. M. Krawczykiem, prof. dr hab. n. med. Religą, prof. dr hab. n. med. B. Rutkowskim, prof. Dr hab. n. med. K. Czajkowskim, prof. Dr hab. n. med. I. Krasnodębskim, prof. dr hab. n. med. P. Fiedorem, dr n. med. W. Wierzbą. Celem spotkania będzie omówienie zagadnień związanych ze współczesnymi metodami leczenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz