niedziela, 5 czerwca 2005

Historia OSP

Przemówienie Marian Jacha podczas obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubichowie.OSP w Lubichowie powołana została do walki z plagą pożarów, jednak na przestrzeni 100 lat była również organizatorką życia społecznego, kulturalno-oświatowego, a nawet gospodarczego. W swojej 100-letniej historii miała wzloty i upadki. Ludzie kierujący ta organizacją musieli i musza nadal wkładać wiele wysiłku, aby mimo róznych trudności móc wypalniać obowiązki w imię szczytnego hasła "Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek".

Im właściwie pragnę poświęcić chwile wspomnień. OSP powstała w czasie zaboru pruskiego. Jej porzatek datuje się na rok 1905.
Głównym organizatorem był Polak, nauczyciel z Osowa o nazwisku Stenzel, a współorganizatorami byli: Adam Melcer, Michał Woautka, Ryszard Rodz, Franciszek Muller, Waldemar Kramp.

Pierwszą strażnicę wybudowano z drewna jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Znajdowała się ona w pobliżu jeziora, naprzeciw dzisiejszego budynku Urzędu Gminy. Sprzęt strażacki na początku był bardzo prymitywny. Składał się z sikawki ręcznej umieszczonej na furmance, z węży gaśniczych, drabin oraz wiader do wody.

Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1920 w skład zarządu wchodzili: Marcjan Hapka, Ignacy Szydłowski, Stanisław Kluk, Sylwester Witt.
Pod koniec lat dwudziestych XX stulecia przy OSP w Lubichowie powstaje sekcja żeńska. Jej kierowniczką była Helena Muller. Ważnym wydarzeniem w życiu OSP było otrzymanie na krótko przed wybuchem II wojny siwatowej motopompy o mocy 350 DKW.

W roku 1939 strażacy brali udział w akcjach zbiórkowych na Fundusz Obrony Narodowej. Pierwszego listopada 1939 z rąk hitlerowców ginie były prezes organizacji strażackiej Marcjan Hapka. Niektórzy strażacy zostali wysiedleni ze swoich gospodarstw. Po zakończeniu działań wojennych przedwojenni działacze Józef Filcek, Marian Brucki, Jan Bąkowski, Klemens Woutka, Bronont Muller, Jan Szczygielski przystąpili do zabezpieczenia pozostawionego sprzętu strażackiego. Do OSP zaczęli wstępować nowi ochotnicy: Franciszek Wysocki, Wiktor Czubek, Edmund Rogaczewski, Czesłąw Połom, Frabciszek Wiórek, Władysław Laskowski. To oni w przyszłości musieli nadawać ton rozwojowi straży.

Oprócz sekcji bojowej utworzono sekcję sanitarną i amatorsko-artystyczną. Organizowano wieczorki i zabawy dochodowe, a uzyskane środki przekazywano na rozwój straży. Strażacy włączyli się również w nurt życia religijnego, biorąc udział w uroczystościach kościelnych.

Ważnym wydarzeniem było przeniesienie remizy strażąckiej na ulice Starogardzką i uzyskanie pierwszego polskiego samochodu gaśniczego STAR 20.
W latach 60. najwazniejszym zadaniem okazała się budowa własnej siedziny. W 1962 roku przystapiono do budowy obecnej remizy przy ul. Dworcowej. Remize budowano w czynie społecznym. Ze względu na brak środków jej budowę zakończono w 1970 roku.
W latach 70. i 80. czołowymi postaciami organizacji strażackiej byli: Franciszek Wysocki, Wiktor Czubek, Henryk Kluk, Czesław Połom, Tadeusz Jurczyk, Tadeusz Pilacki, Jan Wysocki, teofil Buniek, Konrad makowski, Władysław Widliński, Jan Kaszubowski, Henryk Rożek, Ryszard Deptulski, Czesław Kamiński.

25 sierpnia 1985 roku OSP w Lubichowie uroczyscie obchodziło 80-lecie swego istnienia. Wówczas to strażacy z rąk naczelnika Gminy Ryszarda Alechniewicza odebrali przekazany w imieniu społeczeństwa pamiątkowy sztandar. W 1995 roku OSP spotkało ogromne wyróżnienie. Jako jedna z sześciu jednostek w powiecie została z dniem 4 kwietnia włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Late 90. przynosza zmianę w kierownictwie straży. W skład zarządu wchodzą: Marian Jach, Zygmunt Wysocki, Brunon Alfuth, Ryszard Deptulski, Stanisłąw karaszewski, marek Getz, Jan Wysocki, Grzegorz Wysocki, Krzysztof Karaszewski, Karol Dziedziński, Piotr Jach.
Nowy zarząd OSP przystapił w roku 1997 do rzobudowy remizy, która na 100-lecie została odnowiona.

100-lecie istnienia OSP w Lubichowie to okres, w którym zmieniały się sytuacje, oreintacje polityczne, technika, ludzkie twarze, ale OSP była zawsze ze społeczeństwem Lubichowa.
Mam nadziję, że 100-lecie istnienia OSP w Lubichowie stanie się ważnym czynnikiem do tworzenia wokół niej pozytywnego klimatu, który zaowocuje tym, że społeczeństwo jak i władze samorzadowe Lubichowa będą nadal wszechstronnie wspierać jej działania.

Kończąc chcę poinformować, że więcej informacji dotyczących działalności lubichowskiej organizacji strażackiej na przestrzeni 100 lat można uzyskać w broszurze pt. "Historia OSP w Lubichowie 1905 - 2005". Jej autorami sa panowie Roman Mech i Mieczysław Cichon.
Lista osób odznaczonych: Ryszard Alechniewicz, Izydor Alfut, Edmund Rogaczewski, Konrad Makowski, Zygmunt Wysocki, Brunon Alfut, Marian jach, Roman Mech, Mieczysaw Cichon, Ryszard Deptulski, Ryszard warmbier, Jan Wysocki, Henryk Jankowski, tadeusz Doering, barbara Szwed, Bronisłąw Szneider, Piotr Reimus, Stanisąłw Karaszewski, krzysztof Karaszewski, Edmund Błański, Czesław Cichocki, Franciszek Lewicki, Mieczysłąw Godlewski, Jerzy Fiałek, Krzysztof Stawicki, jan Pawłówski, Grzegorz Wysocki, karol Gibas.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz