piątek, 11 listopada 2011

BARBARA DEMBEK-BOCHNIAK. Czy aniołowie istnieją?

O ANIOŁACH…

Czy aniołowie istnieją? Kiedy nachodzą człowieka rozmyślania nad wszechświatem i swoim miejscem w nim, odkrywa on, że na każdym poziomie kosmicznej hierarchii znajduje się jakiś gatunek - nie ma przerw. Poniżej ludzi znajdują się zwierzęta, następnie rośliny, a jeszcze niżej - minerały. Gdyby nie było zwierząt, to istniałaby luka pomiędzy roślinami a człowiekiem...Gdyby nie było roślin, mielibyśmy przerwę między minerałami a zwierzętami. A gdyby nie było aniołów, to mielibyśmy dużą przerwę pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Bardzo prosty i logiczny wywód, rozsądny argument. Istnieją ciała pozbawione ducha - kamienie, dlaczegóż nie maiłyby być realne duchy pozbawione ciał - aniołowie?...

Anioł Stróż - regent człowieka, istota niematerialna pośrednicząca między Bogiem a człowiekiem, indywidualny opiekun człowieka. Anioł Stróż strzeże człowieka aż do jego śmierci. Według angelologii (nauki zajmującej się pochodzeniem, imionami i zadaniami aniołów) każdy z ludzi ma swego anioła stróża bez względu na to, czy jest katolikiem, żydem, muzułmaninem czy ateistą. Jeżeli osoba, która znajdowała się pod jego protekcją, trafi do raju, anioł ten awansuje w swojej hierarchii na wyższy szczebel i trafia do chóru aniołów, gdzie oddaje chwałę Trójcy Świętej. Ponoć anioł stróż jest podobny do człowieka, którego chroni…

Anioł Śmierci - od czasów biblijnych zajmował się zabieraniem duszy i odprowadzaniem jej ku wieczności.

Sztuka nagrobkowa wielokrotnie odwołuje się do postaci aniołów, przewoźników nas ludzi do Boga, przedstawiając ich w różnych scenach… Oto Aniołowie, których możemy spotkać na kociewskich cmentarzach… Ci, którzy czuwają nad spoczynkiem zmarłych od ponad stu lat, oraz ci, których z porywów serc ustawiono na mogiłach całkiem niedawno…
Opracowanie i wybór wierszy: Barbara Dembek-Bochniak (2008 r.)
Zdjęcia: Sławomir Bochniak


ks. Jan Siedlecki - Aniele, duchu wspaniały

Aniele, Duchu wspaniały,
Przez wieki z Bogiem wśród chwały,
Żyjący szczęściem bez końca,
Tyś w czasie ludzki obrońca.

Odkupić duszę Bóg raczył,
A Tobie w straż ją przeznaczył,
By w szczęściu mogła przez Ciebie
Z Nim wiecznie także być w niebie. (…)

ks. Janusz St. Pasierb - Przejście

tędy może przechodził anioł
bo progi ociekają krwią
baranków i pierworodnych
tędy chyba przechodził anioł
powietrze drży od płomienia
gorące tchnienie pozwijało liście
anioł pewnie tędy przechodził
balkony załamały dłonie
niebo przez okna patrzy w pustkę
ciężko przechodził ten anioł
bo powalone jest miasto
skruszone mury i baszty
tak - to musiał być anioł
moje serce leży w popiele

ks. Jan Twardowski - Anioł

są takie chwile kiedy się odchodzi
od Aniołów Stróżów nawet Cherubinów
od tych co wysoko
od tych co w pobliżu - do Jezusa człowieka
niziutko na ziemi

Anioł nie zrozumie nie wisiał na krzyżu
i miłość zna łatwą
skoro nie ma ciała

Anioły - Nowa Cerkiew
Anioły - Pelplin


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz