środa, 23 listopada 2011

Nominuj do nagrody KOCIEWSKIE PIÓRO

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar w Zblewie informuje o możliwości ubiegania się o nagrodę "Kociewskie Pióro" za osiągnięcia i zasługi na rzecz Kociewia w dziedzinie literatury, publicystyki i animacji kultury w danym roku lub w uznaniu za całokształt działalności...
Do nagrody mogą być typowane osoby fizyczne i prawne, które wyróżniły się wybitnymi osiągnięciami mającymi znaczenie dla Kociewia i jego mieszkańców, a w szczególności:

- przyczyniły się do promocji Kociewia w kraju i za granicą

- inspirowały wydawnictwa

- stworzyły warunki rozwoju twórczości ludowej, amatorskiej, rękodzieła artystycznego lub innego odkrycia w tej dziedzinie

- reprezentowały postawy i potrzeby środowiska związanych z kulturą i tradycją regionalną


Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać następujące podmioty:

- organy administracji samorządowej

- instytucje kultury

- organizacje pozarządowe

- fundacje,

- stowarzyszenia

- osoby fizyczne


Propozycje do nagród powinny zawierać:

- imię, nazwisko, adres, kontakt telefoniczny lub e-mail zgłaszanej osoby lub instytucji

- opis dorobku artystycznego lub działań ze szczególnym uwzględnieniem kulturalnym roku 2011.

Propozycje należy składać do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie, faksem na nr 58 588 36 41 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: emmillia@wp.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz