sobota, 19 listopada 2011

Wyjątkowe obchody 45-lecia Szkoły w Zblewie

Wyjątkowo podniosła atmosfera towarzyszyła tegorocznym obchodom 45-lecia Szkoły w Zblewie połączona z 93. rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości, które w czwartek 10 listopada odbyły się w Zespole Szkół Publicznych w Zblewie.
O godzinie 9.45 wszyscy zebrali się w holu, skąd delegacje udały się pod tablicę pamiątkową, aby złożyć wiązanki kwiatów oraz na groby Patronów szkół.
Następnie orszakiem przemaszerowaliśmy do kościoła...
Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Michała Archanioła, której przewodniczył gospodarz parafii ks. prałat Zenon Górecki. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, goście, cała społeczność szkoły - dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzice. Podczas mszy świętej uczniowie zaprezentowali niezwykle podniosły montaż słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej, którego mottem było "Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba Podnoszą z ziemi przez uszanowanie Dla darów nieba..... Tęskno mi Panie....." C. K. Norwid.

Część artystyczna rozpoczęła się odśpiewaniem przez chór hymnu "Gaude, Mater Polonia", następnie na tle wygrywanych na fortepianie utworów Chopina, Moniuszki uczniowie klas I, II i III gimnazjum recytowali utwory A. Mickiewicza, J. Słowackiego, C. K. Norwida, I. Krasickiego, J. Kochanowskiego.

Podczas inscenizacji uczniowie wcielili się w postaci Wielkich Polaków - Józefa Wybickiego, który przygotowywał się do pisania tekstu Mazurka Dąbrowskiego, recytowali fragmenty "Pana Tadeusza". Drugi akt ponownie rozpoczął chór szkolny odśpiewaniem "Roty" M. Konopnickiej. Nastąpiła zmiana ról i układów scenicznych, ponieważ uczniowie klasy I przedstawili scenkę z "Wesela" S. Wyspiańskiego, wcielając się w rolę Wernyhory, Gospodarza, Jaśka, Maryny, Poety, Panny Młodej, Czepca.

W akcie III zostaliśmy wprowadzeni w atmosferę salonową na "Koncert Chopina". Tu również nie zabrakło wątków patriotycznych.

Po zakończeniu uroczystości goście udali się do restauracji K 2 w Borzechowie, gdzie odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego uczniów klas III gimnazjum pod tytułem "Potrawy w Panu Tadeuszu - świadectwo obyczajów epoki". Uczniowie na tę okazję przygotowali krótką inscenizację, która przeniosła gości do epoki romantyzmu, wspomnieli zwyczaje biesiadowania oraz przygotowali bigos staropolski przygotowany według receptury z książki, który goście, sponsorzy i przyjaciele szkoły mogli skosztować, a także napić się kawy przygotowanej przez kawiarkę.

Uwieńczeniem uroczystości i podziękowaniem za wspieranie szkoły w działaniach za przybycie na "Ucztę w Soplicowie" było wręczenie gościom pamiątkowej książki opracowanej w ramach projektu oraz kalendarzy Przyjaciela Szkoły w Zblewie.

Szczególne podziękowania skierowano do właścicieli restauracji Państwa Katarzyny i Krzysztofa Langowskich, dzięki których uprzejmości mogliśmy tak wspaniale zakończyć to święto.

Aneta Jasielska

Beata Kośnik


ZDJĘCIA


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz