piątek, 11 listopada 2011

Kronika strażacka - 10.11.2011 r.

Starogard Gdański, 2011-11-10

Informacja o zdarzeniach

1. 08.11.2011 r., Grabowiec, gmina Bobowo - pożar budynku jednorodzinnego
ROZPOZNANIE: Na miejscu zdarzenia ratownicy zastali budynek drewniany jednorodzinny całkowicie objęty pożarem. Właściciel obiektu znajdował się poza budynkiem i przekazał Kierującemu Działaniami Ratowniczymi, że żadnych osób w budynku nie ma.
DZIAŁANIA: Ratownicy zabezpieczyli teren działań i podjęli czynności gaśnicze: podano prąd wody w obronie wiaty wypełnionej drewnem kominkowym i dwa prądy wody gaśnicze w natarciu. Po przybyciu następnych zastępów gaśniczych podano trzy prądy gaśnicze w natarciu z poziomu ziemi i jeden z podnośnika SH-18. Zaopatrzenie wodne zbudowano na rzece oraz z hydrantu zewnętrznego w miejscowości Bobowo oddalonego od budynku objętego pożarem około 5 km.
W miejscowości Grabowiec brak jest sieci wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami zewnętrznymi. Po dokładnym rozpoznaniu terenu znaleziono ciek wodny, na którym zbudowano zasilanie wodne z dwóch pomp pływających. Po zlokalizowaniu pożaru wprowadzono dwie roty do środka budynku, które przy pomocy podręcznego sprzętu burzącego i pił spalinowych dokonywały rozbiórki elementów konstrukcyjnych budynku i ścian zewnętrznych drewnianych celem dotarcia do źródeł ognia. W czasie trwania dogaszania przeszukiwano budynek na obecność występowania osób postronnych. W pomieszczeniu piwnicznym stwierdzono występowanie butli z gazem propan-butan. Butla z gazem była zimna, schładzano ją jednym prądem wody i następnie ewakuowano na zewnątrz budynku. O zdarzeniu powiadomiono Wójta Gminy Bobowo. Zastęp OSP Bobowo pozostał przez dwie godziny do nadzorowania pogorzeliska.
ZAGROŻENIA I UTRUDNIENIA: bardzo silna mgła, gruntowa droga utrudniająca dojazd do miejsca zdarzenia. Budynek całkowicie wykonany z elementów drewnopochodnych co spowodowało szybki rozwój pożaru.


2. 09.11.2011 r., Starogard Gdański, ul. Mickiewicza i Iwaszkiewicza - plama oleju na rowie melioracyjnym
ROZPOZNANIE: Na miejscu zdarzenia ratownicy zastali film substancji ropopochodnej na wodzie rowu melioracyjnego. Rów melioracyjny łączy się z ciekiem wodnym przy rozlewisku wodnym Kochanki, a następnie łączy się z rzeką Wierzycą. Na miejscu zdarzenia znajdowała się Straż Miejska.
DZIAŁANIA: Ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a następnie przystąpili do rozstawiania dwóch zapór sorpcyjnych. Pierwszą rozłożono na rowie melioracyjnym łączącym się z ciekiem wodnym, drugą na cieku wodnym niedaleko drogi krajowej nr 22. Następnie prowadzono rozpoznanie wzdłuż rowu melioracyjnego mające na celu znalezienie miejsca wycieku substancji ropopochodnej. W odległości około 1,5 km rów łączył się z kanałem burzowym, przy którym postawiono trzecią zaporę z balotów słomy. Na miejsce zdarzenia zadysponowano służby firmy Star-Wik, które przystąpiły do zlokalizowania przyłącza sieci burzowej, z której wyciekała substancja ropopochodna. Ratownicy za pomocą neutralizatora oraz sorbentu prowadzili neutralizację substancji ropopochodnej na cieku i zbierali ją do kuwet oraz beczek. Pracownicy Star-Wiku zlokalizowali prawdopodobne miejsce wycieku. Ratownicy wraz z Policją udali się w miejsce wskazane przez pracowników Star-Wiku - teren EKOOPAŁu, gdzie zwrócono się do właściciela o udostępnienie studzienek celem sprawdzenia, czy nie wycieka do nich substancja ropopochodna. Stwierdzono wyciek do "burzówki" przy separatorze. W celu zatrzymania wycieku założono korek uszczelniający w studzience. Zobowiązano właściciela firmy do usunięcia wycieku i oczyszczenia instalacji burzowej. Zadysponowano do zdarzenia przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Inspektor WIOŚ pobrał próbki i spisał protokół ze zdarzenia.
W wyniku działań zebrano około 400 litrów mieszaniny wodno-olejowej, którą przekazano właścicielowi firmy EKOOPAŁ celem utylizacji. Na miejscu pozostał zastęp z JRG PSP celem dozorowania zdarzenia oraz dopilnowania sprzętu na cieku wodnym. Firma EKOOPAŁ celem likwidacji skutków zdarzenia wykorzystała specjalny samochód ekologiczny.
Na miejsce zdarzenia przybyli: v-ce Prezydent Miasta Pan Pomin Wojciech, Pan Zdrowowicz Andrzej Naczelnik WBZK Starostwa, pracownik wydziału technicznego Urzędu Miasta Pan Zadurski Leszek


Sporządził: mł. asp. Karina Stankowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz