środa, 9 listopada 2011

Zapowiednik, budynek Wojewódzkiego Centrum Leczenia Uzależnień - pożar

Z KRONIKI STRAŻACKIEJ. 1.2011 r., Zapowiednik, budynek Wojewódzkiego Centrum Leczenia Uzależnień - pożar. Starogard Gdański, 2011-11-08

Zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego (SKKP) PSP w Starogardzie Gdańskim wpłynęło o godzinie 12.30...


ROZPOZNANIE: po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu straży pożarnej zastano palące się poddasze budynku wraz z konstrukcją dachu na całej powierzchni. W budynku mieszkalnym mieściło się główne miejsce terapii pacjentów. Opiekunowie - pracownicy zakładu Przeprowadzili ewakuację przed przybyciem straży pożarnej. Jednocześnie pracownicy wraz z pensjonariuszami przy pomocy gaśnic i hydrantów wewnętrznych podjęli próbę gaszenia pożaru.

DZIAŁANIA: Ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Za pośrednictwem SKKP dysponowano kolejne zastępy oraz odłączono prąd na linii zasilającej w energię elektryczną. Ratownicy podjęli czynności gaśnicze w natarciu zewnętrznym i wewnętrznym na palący się dach i poddasze. Po przybyciu zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP podano kolejne prądy wody w natarciu zewnętrznym na palący się dach oraz prąd wody z wysięgnika SHD-32. Ze względu na zbyt gwałtowny rozwój pożaru i możliwość zawalenia się konstrukcji dachu wycofano ratowników z wnętrza obiektu. Po przybyciu kolejnych zastępów z Ochotniczych Straży Pożarnych zbudowano stanowisko wodne na rzece Wierzyca w odległości 150m. Po dotarciu podnośnika SH-18 z OSP Zblewo podano kolejny prąd wody w natarciu na palącą się powierzchnię dachu.

Po zlokalizowaniu pożaru wprowadzono ratowników na poddasze celem sprawdzenia pomieszczeń oraz dogaszenia ognia, jednocześnie prowadzono ewakuację mienia osobistego pensjonariuszy. Działania zabezpieczał medycznie Zespół Ratownictwa Medycznego (udzielono pomocy medycznej 2 osobom, podano tlen, wsparto je psychicznie). Prowadzono prace rozbiórkowe w obiekcie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zakazał użytkowania obiektu. Pensjonariusze zostali przewiezieni do ośrodka w Opaleniu nad Wisłą.

W akcji trwającej do godziny 17.40 wzięło udział 8 strażaków z JRG Starogard Gdański oraz 23 strażaków ochotników z OSP Sucumin, Szczodrowo, Pogódki, Zblewo, Skarszewy.

Sporządził: mł. asp. Karina Stankowska


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz