poniedziałek, 12 listopada 2012

ALINA JELEŃ. Aktorki ze Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia. Nagroda

Cechą członkiń Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia jest ciągła potrzeba wszechstronnego rozwoju i samorealizacji. Udział ich w projekcie "Zza kulis" - warsztaty teatralne dla kobiet jest na to kolejnym dowodem. Projekt realizowałyśmy z dotacji środków Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, a ma on na celu naukę sztuki aktorskiej. Kobiety na zajęciach nauczyły się ekspresji własnego ciała, szukania cech własnej osobowości, kreowanie relacji międzyludzkich. Zajęcia prowadziła teatrolog Alicja Górecka, a wzięło w nim udział 20 kobiet z terenu powiatu starogardzkiego: z gminu Starogard, Zblewo, Skórcz i Osiek. Projekt "Zza kulis" obejmował m.in. następujące zagadnienia: pracę z rytmem, z muzyką, ćwiczenia oddechowe i fonacyjne, rozpoznawanie własnych potrzeb i emocji oraz doskonalenie własnych zdolności komunikacyjnych oraz sił kreacyjnych. Uczestniczki warsztatów zapoznały się z vademecum tworzenia spektaklu, kabaretu: opracowanie scenariusza, tworzenie postaci, komunikacja i ekspresja, kostiumy, rekwizyty oraz zadania dekoracji scenicznej. Wierzymy, iż realizacja tegoż projektu przyczyni się do wzrostu artystycznego lokalnych występów i podniesienie poziom prezentacji scenicznej naszych (i tak już wspaniałych) wiejskich aktorek.

Osiągnięto następujące rezultaty:
- zdobycie wiedzy z zakresu sztuki teatralnej przez 20 kobiet wiejskich ;
- zdobycie umiejętności z zakresu rozpoznawania własnych potrzeb i emocji oraz doskonalenie; własnych zdolności komunikacyjnych oraz sił kreacyjnych przez 20 kobiet wiejskich;
- stworzenie możliwości do uczenia się i rozwoju osobistego kobiet na wsi;
- Wzrost poziomu lokalnych artystycznych występów;

Alina Jeleń

Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia zdobyło nagrodę w konkursie "Zawsze aktywni, Zawsze potrzebni, zawsze razem" przyznaną przez Jana Kozłowskiego.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz