wtorek, 27 listopada 2012

KOCIEWSKIE PIÓRO 2012. Nominuj do nagrody

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar w Zblewie informuje o możliwości ubiegania się o nagrodę "Kociewskie Pióro" za osiągnięcia i zasługi Kociewia w dziedzinie literatury, publicystyki, animacji kultury w danym roku lub w uznaniu za całokształt działalności.

Do nagrody mogą być typowane osoby fizyczne i prawne, które wyróżniły się wybitnymi osiągnięciami mającymi znaczenie dla Kociewia i jego mieszkańców, a w szczególności:- przyczyniły się do promocji Kociewia w kraju i za granicą

- inspirowały wydawnictwa

- stworzyły warunki rozwoju twórczości ludowej, amatorskiej, rękodzieła artystycznego lub innego odkrycia w tej dziedzinie

- reprezentowały postawy i potrzeby środowiska związanych z kulturą i tradycją regionalną


Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać następujące podmioty:
- organy administracji samorządowej
- instytucje kultury
- organizacje pozarządowe - - fundacje - stowarzyszenia
- osoby fizyczne

Propozycje do nagród powinny zawierać:

- imię, nazwisko, adres, kontakt telefoniczny lub e-mail zgłaszanej osoby lub instytucji

- opis dorobku artystycznego lub działań ze szczególnym uwzględnieniem kulturalnym roku 2012.

Propozycje należy składać do 31 grudnia 2012 do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie, faksem na nr 58 588 36 41 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: emmillia@wp.pl

Prezes Towarzystwa

Emilia Bielska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz