piątek, 16 listopada 2012

CKIS-TCZEW. Nagrody i wyróżnienia w V Kociewskim konkursie Literackim im. Romana Landowskiego

Nagrody i wyróżnienia

w V Kociewskim konkursie Literackim im. Romana LandowskiegoRECYTACJE


Protokół z posiedzenia jury

V Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego

kategoria: recytacje

sporządzony 13 listopada 2012 r.


Jury w składzie:

1. dr hab. prof. Maria Pająkowska-Kensik (regionalistka) - przewodnicząca jury

2. Magdalena Riebandt (polonistka, animator kultury)

3. Marek Biedrzycki (poeta)

przesłuchało 41 uczestników w 2 grupach konkursowych i postanowiło wręczyć następujące


nagrody:

Szkoły podstawowe kl. 1-3

I miejsce: Aleksandra Skórka, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie

II miejsce: Krystian Kasper, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie

III miejsce: Oliwia Brodzińska, Szkoła Podstawowa w Lubiszewie

Weronika Wnęk, Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie


Wyróżnienia: Paweł Dietrich, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie

Agata Langowska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gdańskim

Oliwia Miotk, Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie

Patrycja Golimowska, Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie


Szkoły podstawowe kl. 4-6

I miejsce: Klaudia Rzóska, Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubichowie

II miejsce: Aleksandra Gołuńska, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie2

III miejsce: Wiktoria Czapska-Pruszak, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie

Bartłomiej Norkowski, Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie


Wyróżnienia:

Aleksandra Kuraszewicz, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie

Gdańskim

Daria Dang, Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie

Natalia Kosmala, Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie

Marianna Wołoszyk, Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie

Jakub Lewandowski, Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie

Alicja Puzdrowska, Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie

Roksana Sadza, Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie


Protokół z posiedzenia jury

V Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego

kategoria: recytacje

sporządzony 13 listopada 2012 r.


Jury w składzie:

1. Elżbieta Goetel (aktorka, prof. Akademii Muzycznej w Gdańsku) - przewodnicząca jury

2. Alicja Górecka (reżyser teatralny)

3. Bogdan Wiśniewski (polonista)

przesłuchało 30 uczestników w 3 grupach konkursowych i postanowiło wręczyć następujące

nagrody:


Gimnazja:

kategoria: poezja

I miejsce: Joanna Lewandowska, Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tczewie

II miejsce: Maria Giełdon, Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tczewie

kategoria: proza

I miejsce: Olga Krzyżyńska, Starogardzkie Centrum Kultury

Sandra Krajnik, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gd.

Sara Szczuka, Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tczewie

Wyróżnienia: Alina Kosikowska, Gimnazjum nr 1 w Tczewie


Szkoły ponadgimnazjalne:

kategoria: proza i poezja

I miejsce: Agata Kowalewska, Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące

w Tczewie2

II miejsce: Miłosz Światczyński, Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie

III miejsce: Jakub Bąber, Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie


Wyróżnienia:

Kajetan Wiśniewski, Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące

w Tczewie

Dorota Podjacka, II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie

Kajetan Wuttkowski, Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie


Środowiskowe Domy Samopomocy:

I miejsce: Marian Graczyk, ŚDS Armii Krajowej w Tczewie

II miejsce: Beata Czubacka, ŚDS Chopina w Tczewie

III miejsce: Krzysztof Klamann, ŚDS Armii Krajowej w Tczewie

Karol Niewiedział, ŚDS Chopina w Tczewie


Wyróżnienia: Wojciech Mariankowski, ŚDS Niepodległości w Tczewie

Danuta Bojarska, ŚDS Nowowiejska w Tczewie

Iwona Bajer, ŚDS Nowowiejska w Tczewie

INSCENIZACJE, POEZJA ŚPIEWANA, PROGRAMY POETYCKO-MUZYCZNEPROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA JURY

V KOCIEWSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IM. R. LANDOWSKIEGO

KATEGORIE: INSCENIZACJE

PROGRAMY POETYCKO - MUZYCZNE

POEZJA ŚPIEWANA


sporządzony w dniu 13.11.2012r.


Komisja jurorska w składzie:

1. Florian Staniewski - przewodniczący jury

2. Halina Kaszubowska

3. Mirosława Moller


po przesłuchaniu 14 uczestników w 3 kategoriach konkursowych, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


kategoria: INSCENIZACJE


NAGRODA GRAND PRIX: SP 7 TCZEW, spektakl "Piękna Pani"


I miejsce: PSP nr 4 Starogard Gdański - spektakl "Waćmir i jego córka Graża"


II miejsce: INTERNAT ZSE TCZEW, spektakl "Kociewskie dziołchy"


III miejsce: PRZEDSZKOLE NR 8 TCZEW - spektakl "Jak Diabeł zamierzył się na Katedrę Pelplińską"


III miejsce: ZSP w POGÓDKACH, spektakl: "Zakochani ze świętego jeziora"


Wyróżnienia:


SP W GRUPIE - spektakl "Ziele dobrej myśli"

SCK STAROGARD GD. - spektakl "Januta zamieniona w kamień"


NAGRODA DLA AKTORÓW ŚDS - za spektakl "Szczęście" wg tekstów F. Kameckiego i R. Landowskiegokategoria PROGRAMY POETYCKO MUZYCZNE


NAGRODA GRAND PRIX: brak


I miejsce: brak


II miejsce: brak


III miejsce: brak


Wyróżnienia: brakkategoria POEZJA ŚPIEWANANAGRODA GRAND PRIX: brak


I miejsce: brak


II miejsce: brak


III miejsce: brak


Wyróżnienia: Jagoda Chrzanowska i Zuzanna Galant z II LO TCZEW za utwór "Rozmowa nocą"


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz