środa, 14 listopada 2012

BARBARA DEMBEK - BOCHNIAK. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W PARAFII PĄCZEWO

11 listopada jest obchodzony w Kościele jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Są miejsca na świecie, gdzie wierzący w Jezusa Chrystusa giną za wiarę. W Polsce w tym dniu celebrujemy Narodowe Święto Niepodległości. Podczas sumy w pączewskiej świątyni modliliśmy się w intencji Ojczyzny. Kościół naucza, że doczesna ojczyzna dana jest przez Boga, aby żyjąc w niej dążyć do ojczyzny niebieskiej, którą jest Niebo...


Przy strojnym w biało-czerwony bukiet ołtarzu księdzu proboszczowi Ireneuszowi Nowakowi asystowali między innymi trzej ministranci w mundurach, a w ławkach kościoła można było zauważyć umundurowanych parafian, którzy w ten sposób dali świadectwo patriotyzmu. Całość dopełniała staranna oprawa muzyczna naszego organisty.Właśnie patriotyzm był hasłem przewodnim wygłoszonego przez księdza proboszcza kazania. "Patriotzym" pochodzi od łacińskiego słowa "patria" czyli "ojczyzna", z kolei "patria" od słowa "pater" - czyli "ojciec".
- A więc patriotyzm - mówił ks. Ireneusz Nowak - to przede wszystkim pamięć o ojcach, znicze palące się na grobach przodków. Z drugiej strony to nasze czyny i życie, sumienna praca, aby przyszłe pokolenia mogły o nas powiedzieć, że byliśmy patriotami i zostawiliśmy dla nich wiele dobra. Podczas ostatniej wizyty w naszej parafii ksiądz biskup Piotr Krupa odwiedził cmentarz. Spotkanie w plebanii rozpoczął od pochwały "Widzę, że groby przodków na cmentarzu są zadbane, a to znaczy, że parafianie mają wysoką kulturę ducha…"

Ksiądz zaapelował o wyrażanie wdzięczności tym, którzy walczyli o naszą wolność, oddawali życie za Ojczyznę, którzy ciężką pracą, intelektem, wszelkimi talentami przyczyniali się do jej rozwoju.
- Naszą Ojczyzną jest Polska, ale w tym słowie zawiera się też nasz region, w którym żyjemy - nasze wioski Wolental, Pączewo. Pamiętajmy też o tych, którzy byli tu przed nami, o budowniczych kościoła, fundatorach tego, co w naszym kościele - na przykład feretronów. Jak trudno dziś je odrestaurować. Kiedyś ludzie byli biedniejsi, nie było takiego postępu, a zafundowali takie wspaniałe dzieła z myślą o nas. To byli patrioci! (…) - mówił ksiądz Nowak - Zbliża się 75-ta rocznica wybuchu II wojny światowej. Może warto upamiętnić w naszej parafii ofiarę ludzi, którzy w tamtym czasie oddali życie za Ojczyznę - księdza Błędzkiego, naszych krewnych i znajomych z parafii. Byłaby to piękna rzecz. (…) Patriotyzm to też zadanie dla nas. Dziś uczyńmy postanowienie, abyśmy przyczyniali się dla dobra naszej ojczyzny lokalnej - tu dziękujemy społecznikom. Uczyńmy postanowienia dla Polski - abyśmy codzienną pracą i życiem dawali godne świadectwo, bo go dzisiaj bardzo potrzeba. Módlmy się dzisiaj za tych, którzy ginęli za niepodległość, o pomyślność dla Ojczyzny, o siłę i wytrwanie, abyśmy sami mogli Jej dobru się przyczynić.
Barbara Dembek-BochniakBrak komentarzy:

Prześlij komentarz