poniedziałek, 12 listopada 2012

Gminne Święto Matematyki w Pinczynie

,,Pitagorejczycy z Klubu Tęgich Głów"

30 października w Zespole Kształcenia i Wychowania w Pinczynie odbył się Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Organizatorem konkursu byli nauczyciele matematyki ze szkoły w Pinczynie: Kamila Babinska i Zbigniew Bahr.

Uczniowie jako ,,Pitagorejczycy z Klubu Tęgich Głów" rozwiązywali zadania. W pierwszej części były zadania zamknięte, a w drugiej - otwarte...


Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych, popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum, umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności, wyłowienia talentów, dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu.

Wśród gimnazjalistów I miejsce zajął Wojciech Koprowski z Publicznego Gimnazjum w Pinczynie, II miejsce Igor Pochylczuk ze Zblewa, a III miejsce Michał Kuziemski z Kleszczewa Kościerskiego.


Na zdjęciu od lewej: pani Lucyna Lorkowska, pani Iwona Trzebiatowska, Michał Kuziemski - III miejsce, Wojciech Koprowski - I miejsce, Igor Pochylczuk - II miejsce oraz Zbigniew Bahr - organizator konkursu.

Wśród uczniów szkoły podstawowej I miejsce zajął Paweł Łukowski z Zblewa, II miejsce - Patrycja Wolff z Bytoni, III miejsce - Katarzyna Lamczyk z Kleszczewa Kościerskiego.


Na zdjęciu od lewej: Kamila Babinska - organizator konkursu, Katarzyna Lamczyk, Patrycja Wolff, pani Katarzyna Stencel, Paweł Łukowski i pani Anna Glich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz