niedziela, 27 stycznia 2013

KRZYSZTOF TRAWICKI. Na europejskim poziomie

No i mamy nowy, 2013 rok. Jeszcze raz składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia - w wymiarze osobistym przede wszystkim życzę zdrowia i aby spełniały się Państwa marzenia, w wymiarze naszej małej ojczyzny, aby ten rok był również wypełniony działaniem na rzecz rozwoju naszej gminy i obyśmy mieli taką przyjemność, jak w końcówce ubiegłego roku, z przecinania wstęg i święcenia ukończonych inwestycji. W tym miejscu powrócę do ubiegłego roku i do tych inwestycji, czyli zakończenia dużego, wartego ponad 12 milionów złotych zadania, a mianowicie kanalizacji części Zblewa, Białachowa, Miradowa i Radziejewa, oddania do użytku czwartego Orlika (jak się zorientowałem, mając cztery Orliki, jesteśmy pod tym względem wyjątkiem nie tylko w województwie, ale i w kraju) i oddania do użytku parkingu przy starej plebanii, co ma bardzo duże znaczenie....Ponownie bardzo zachęcam do korzystania z niego, tym bardziej, że wszystkie drogi od strony kościoła i Urzędu Gminy są drogami, przy których jest zakaz parkowania, bo są to drogi przypisane skrzyżowaniom. Stąd też byliście Państwo świadkami interwencji policji. Na moją prośbę nie kończyły się one wypisaniem mandatów, ale wskazaniem, że te ulice są objęte zakazem parkowania. Proszę, aby się do tego dostosować. Nie po to budujemy takie parkingi, by stały "odłogiem". Przecież przejście od nowego parkingu do ulicy Głównej liczy 30 metrów i dla większości nie powinno być problemem. Dotyczy to zwłaszcza dni targowych, kiedy cała ulica Główna, włącznie z parkingiem przy Urzędzie Gminy, jest zapchana.

Co oczywiste, na uroczystości otwarcia takich publicznych dzieł, na przecinanie wstęg i poświęcenie, zapraszamy ludzi, którzy nam pomogli w pozyskiwaniu środków na te inwestycje. Należy to do dobrego tonu i jest świadectwem kultury. I tak 20 grudnia przy otwarciu wcześniej przeze mnie wspomnianych trzech inwestycji udział wzięli wiceminister sportu Katarzyna Sobierajska, wicemarszałek województwa pomorskiego Czesław Elzanowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Dariusz Męczykowski i wielu zaprzyjaźnionych z nami samorządowców, między innymi wójtowie i wicestarosta powiatu starogardzkiego Kazimierz Chyła.

Chciałem serdecznie podziękować pani dyrektor szkoły w Borzechowie, gronu pedagogicznemu i radzie rodziców za przygotowanie pięknej oprawy artystycznej. Super impreza w szkole w Borzechowie, związana z otwarciem Orlika, znakomicie ukoronowała wcześniejsze otwarcia. A zagrana przez uczniów bajka o Kopciuszku była rewelacją.

Orlik w Borzechowie, wykonany przez firmę "Kaszub", został zrobiony w niezwykle szybkim tempie, bo praktycznie w ciągu półtora miesiąca. Trzeba tu jeszcze dodać, iż ten Orlik, realizowany z programu, który skończył się w ubiegłym roku, był ukoronowaniem starań radnych Rady Gminy Zblewo, a szczególnie Janusza Czubka i Mieczysława Kośnika. Dziękuję także księdzu proboszczowi Adamowi Kapeluszowi za poświęcenie Orlika, ale również za oddanie pod tę inwestycje części gruntów.

Mogę śmiało stwierdzić, podsumowując ubiegły rok, iż mieszkańcy żadnej z naszych większych miejscowości nie mogą powiedzieć, że coś u nich nie zostało wykonane.

Tak więc był to etap dalszego rozwoju naszej gminy, co zauważają zresztą na zewnątrz. Ku mojemu zaskoczeniu przyznano nam na początku tego roku certyfikat unijny "Europejski Rejestr Renomowanych".

Po kilku latach prac nad stworzeniem ogólnie mówiąc infrastruktury rekreacyjnej możemy stwierdzić, że w tych miejscowościach naszej gminy, gdzie znajdują się szkoły, mamy centra edukacyjno-sportowo-rekreacyjne na europejskim poziomie. Wyjątkiem jest tu może centrum w Bytoni. Przy szkole w tej miejscowości brakuje sali sportowej, ale kilka dni temu byliśmy z dyrektorem Tomaszem Damaszkiem w Ministerstwie Sportu, by pozyskać fundusze na wsparcie budowy sali. Wydaje mi się, że rozmowy tam przeprowadzone zostaną uwieńczone sukcesem. Podczas spotkania w ministerstwie próbowałem na jednym ogniu upiec dwie pieczenie, czyli starać się również o dofinansowanie hali widowiskowo-sportowej w Zblewie, ale pani minister powiedziała: "Panie wójcie, spokojnie, nie wszystko za jednym razem". Ale przyjdzie również czas i na tę inwestycję. Jestem o tym przekonany.

Jak już wcześniej wspominałem w poprzednich moich "okienkach", życie trochę nam utrudnił swoimi rozporządzeniami minister finansów i musieliśmy niektóre inwestycje przesunąć w czasie.

Byliśmy również świadkami i uczestnikami pięknej gry Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do tej gry aktywnie włączyłem się również i ja. Jak niektórzy z Państwa wiedzą, przy GOK-u w Zblewie powstał zespół "Akord", w którym gram na akordeonie. Występowaliśmy podczas Orkiestry na imprezie w Bytoni i w mojej rodzinnej miejscowości, w Piecach. Bardzo się cieszę z tak licznego udziału młodzieży i w ogóle mieszkańców naszych miejscowości w tej imprezie. Świadczy to o nas, że jesteśmy wrażliwi na pomoc ludziom potrzebującym.

Już na początku roku byliśmy świadkami pięknego wydarzenia - otwarcia interaktywnej sali komputerowej w ramach programu "Cyfrowa Szkoła" w Bytoni. Szerzej przeczytacie Państwo o tym wydarzeniu w tym numerze "Kuriera". Jesteśmy tylko jedną z 19 gmin województwa pomorskiego, która uzyskała na ten program środki i to niemałe, bo około 100 tysięcy złotych. Dziękuję dyrektorowi szkoły za aktywność, również gronu pedagogicznemu, ale chcę zaznaczyć, że w każdej szkole na terenie naszej gminy jest wiele pięknych inicjatyw. Zawsze będę je wspierał. Przyjemnie jest mi słyszeć na różnych gremiach i spotkaniach w województwie słowa pochwały o jakości naszej oświaty i to w rozumieniu jakości nauczania, jak i rozwoju zaplecza placówek oświatowych.

Również godne zauważenia jest w tym okresie świąteczno-noworocznym, że różne środowiska naszej gminy spotykają się i potrafią wspólnie bawić. W wielu spotkaniach uczestniczyłem i przekonany jestem, że te życzenia, jakie sobie złożyliśmy, spełnią się w 2013 roku.

Krzysztof Trawicki

26.01.2013 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz