czwartek, 9 września 2004

UM Starogard - INFO (9.09)

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 9 września 2004 r.
W czwartek 2 września w Urzędzie Miejskim odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie dyrektorów szkół i przedszkoli z prezydentem Zbigniewem Kozłowskim
i naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urszula Domachowską. Spotkanie było okazją do omówienia nowego roku 2004/2005 i przekazania nominacji nowym dyrektorom przedszkoli. Dyrektorzy szkół otrzymali takie nominacje w czasie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w swoich placówkach.

Bożena Uciekałek pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Sławomir Bieliński Sekretarz Miejski uczestniczyli w piątek 3 września w spotkaniu roboczym zorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy poświęconym wymianie doświadczeń w zakresie realizacji projektów finansowych z programu URBACT. Jest to program pomocowy UE ukierunkowany na wsparcie finansowe dla sieci miast europejskich współpracujących w zakresie wymiany doświadczeń obejmujących problemy wspólne dla tych miast. Starogard Gdański obok Gdańska jest jedynym miastem w Polsce realizującym projekt realizowany z tego programu. Jesteśmy członkiem sieci UDIEX - ALEP, która współpracuje w zakresie problemów społecznych. Nasze doświadczenie w tym zakresie będą mogły być wykorzystane przez inne miasta
w Polsce ubiegające się dopiero o środki.

ZAPROSZENIE
W piątek 10 września br. o godzinie 12:00 odbędzie się oficjalne otwarcie rozbudowanego obiektu Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Chopina w Starogardzie.
W imieniu dyrekcji Ośrodka zapraszamy wszystkie media.

W dniach od 11 do 12 września w Starogardzie odbędzie się Międzynarodowy festiwal gry na instrumentach unikalnych i byle czym. Impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie Kultura Kociewia przy współudziale i współfinansowaniu Miasta
i Powiatu odbędzie się na starogardzkim rynku.
Ideą imprezy jest stworzenie atrakcyjnej formy poznania folkloru i kultury innych grup etnicznych i narodów, poprzez prezentację unikatowych instrumentów folklorystycznych, etnicznych i historycznych obecnie nie używanych. Atrakcją festiwalu jest stworzenie nowej kategorii instrumentów wymyślonych i skonstruowanych samodzielnie, na których można wykonać utwór muzyczny.
Uwaga - w niedzielę 12 września o godzinie 12:30 w kościele Św. Mateusza msza święta podczas której wysłuchamy gry na unikatowych dudach.

W czwartek 16 września prezydent Miasta Stanisław Karbowski pojedzie do Warszawy do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, gdzie Michał Krzemiński - uczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 odbierze nagrodę za udział w konkursie "Trzeźwy umysł".

18 września br. w naszym mieście odbędzie się "Najdłuższy Koncert Muzyki Kameralnej". Patronat honorowy nad imprezą objęli Prezydent Miasta Stanisław Karbowski oraz Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga. Organizatorzy przewidują,
że czas trwania koncertu przekroczy 12 godzin, a liczba słuchaczy zainteresowanych tym niecodziennym wydarzeniem społeczno-kulturalnym wyniesie 5 tys. Na początek września swój udział w koncercie potwierdziło już ponad 200 muzyków i wokalistów.
Ta niecodzienna impreza ma służyć: popularyzacji muzyki poważnej; uczczeniu Roku Witolda Lutosławskiego i 155 rocznicy śmierci Fryderyka Chopina; pokazaniu INTEGRACJI poprzez takie wartości jak rodzina, środowisko, tolerancja, współpraca; popularyzacji tradycji, kultury i walorów krajobrazowych "małych Ojczyzn"
na przykładzie Kociewia. Muzyka została tu wybrana jako element kultury, dla którego nie ma barier, ani granic".
Koncert został zgłoszony do GUINNESSA jako próba ustanowienia światowego rekordu w następujących kategoriach: długość trwania stałego akompaniamentu; długość trwania koncertu; ilość występujących solistów, liczba słuchaczy. W programie przewidziano też inne atrakcje i niespodzianki, takie jak pokaz mody, obecność znanych osób ze świata kultury i sztuki, biznesu i polityki.

Komunikat

W najbliższą środę dnia 15 września 2004 r. o godz. 1200 w sali nr 22 Urzędu Miejskiego przy ul. Gdańskiej 6 odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego, której porządek obrad obejmuje między innymi:

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 08.06. - 30.08.2004 r.

Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2004 r.

Ocena stanu dróg miejskich pod kątem potrzeb inwestycyjnych - kierunki działania w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Starogardzie Gd.

Informacja na temat realizacji świadczeń rodzinnych w Starogardzie Gdańskim.

Podjęcie uchwał w sprawie:

przyznania medalu "Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego",

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2004 rok (zmiana 4),

wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego,

zmieniająca uchwałę Nr XVII/170/2004 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej,

zasad przyznawania nagród Rady Miejskiej dla maturzystów.

Komunikując o powyższym, uprzejmie zapraszam mieszkańców Starogardu do wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Ponadto informujemy, że w najbliższym czasie odbędą się posiedzenia następujących Komisji Rady Miejskiej:
1. Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska - posiedzenie
w dniu 08.09.2004 r. o godz. 11.00 w sali nr 21 Urzędu Miejskiego.
Tematy posiedzenia:

Omówienie stanu realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta.

Przyjęcie stanowiska Komisji dotyczącego ZUO "Stary Las".

Omówienie materiałów na sesję.

Zapoznanie się ze stanem taboru samochodowego spółki "Starkom".

Wizytacja Parku Miejskiego.


2. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki - posiedzenie w dniu 09.09.2004 r. o godz. 13.00 w sali nr 21 Urzędu Miejskiego.
Tematy posiedzenia:

Spotkanie z Zarządem Klubu Sportowego "Beniaminek 3" w celu omówienia bieżącej działalności merytorycznej Klubu.

Omówienie stanu prac związanych z modernizacją stadionu im. K. Deyny.

Ustalenie terminów wizytacji zajęć treningowych w klubach sportowych.

3. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Socjalnej - posiedzenie w dniu 13.09.2004 r. o godz. 14.00 w sali nr 21 Urzędu Miejskiego.
Temat posiedzenia:
1. Zapoznanie się z informacją na temat realizacji świadczeń rodzinnych
w Starogardzie Gdańskim.4. Komisja Kultury - posiedzenie w dniu 22.09.2004 r. o godz. 12.00 w sali nr 21 Urzędu Miejskiego.
Temat posiedzenia:
1. Rok 2005 - rokiem Adama Mickiewicza. Wypracowanie koncepcji obchodów.

Komisje w ramach swoich posiedzeń omawiają również tzw. sprawy bieżące.
Przedstawiając mieszkańcom Starogardu harmonogram prac organów Rady Miejskiej uprzejmie informujemy, iż wszystkie w/w posiedzenia są otwarte.
W sprawach związanych z działalnością komisji można uzyskać dodatkowe informacje telefonicznie w Biurze Rady Miejskiej - tel. 56-222-72 w. 141.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz