wtorek, 21 września 2004

Życie duchowe Kamionki

W skrócie dowiesz się tutaj o historii parafii Kamionki.
Kaplica pod wezwaniem Świ Antoniego Boboli została otwarta w maju 1937 roku. Powstała z inicjatywy Zarządu Towarzystwa Ludowego. Chodziło o to, aby dla wiernych z Kamionki i okolicznych wsi przynajmniej w niedzielę była odprawiana msza święta. W tym czasie w Zarządzie zasiadali - Bolesław Chmielecki, Józef Janicki i Leon Hofman. Kamionka należała wtedy do parafii Nowe. Na kaplicę wydzierżawiono salę od właściciela sklepu Ignacego Kwiczora. Wkład finansowy na urządzenie kaplicy ofiarowało Towarzystwo Ludowe. Poświęcenia kaplicy dokonał ksiądz Wacław Fruszak, proboszcz z Nowego. Do wybuchu wojny msza w kaplicy odbywała się co druga niedzielę. W czasie wojny kaplicę zdemolowano, przestała istnieć.
Po wojnie staraniem miejscowej nauczycielki, kierowniczki szkoły Marii Rozalskiej kaplica została odbudowana. Ażeby zdobyć na ten cel pieniądze, wystawiła w tejże sali przedstawienie amatorskie w obsadzie dzieci szkolnych i cały dochód przeznaczyła na odnowę kaplicy. I znów zaczęto odprawiać mszę świętą. W tym czasie przybyli do Nowego dwaj dzielni kapłani ks. Henryk Mrosz i ks. Kirsztain, którzy kolejno dojeżdżali do Kamionki, by sprawować mszę świętą. Ich staraniom ufundowano w roku 1958 taberbakulum i od tej pory odprawiano mszę św. już nie tylko w niedzielę i święta, ale i w niektóre dni powszednie. Opiekunem kaplicy został codziennie przyjeżdżający motorowerem na lekcje religii do szkoły ks. Henryk Mross. Miejscowa ludność bardzo go polubiła, darzyła wielkim szacunkiem i zaufaniem.
Pierwszym administratorem nowo powstałej parafii Kamionka został ksiądz Jan Szachnitowski, który zamieszkał w Kamionce od 2 lipca 1967 roku do 20 września1972r. Po nim tę funkcję od 20. 09 1972 - 1. 07 1979 sprawował ksiądz Brunon Borta, następnie od 2. 07 1979 - do śmierci 4. 05 1983 Antoni Kamiński. Od 2. 06 - 10. 12 1991 r. ks. Jerzy Pajdak.

Od 15.01 1992 roku parafię Kamionka objął ksiądz Andrzej Bławat. Od pierwszego dnia pobytu pracował nad pogłębieniem ducha wiary w Boga, jak również utwierdzał naszych mieszkańców, że jesteśmy w stanie wybudować kościół., który jest nam potrzebny - pisze w swojej kronice Klemens Błażeek

!5 maja 1992 roku dokonano zapisu kupna ziemi o obszarze 1,40 ha pod budowę kościoła w Kamionce. Zapisu tego dokonano w Sądzie Okręgowym w Swieciu.Ziemię tę odpisano z gospodarstwa, którego właścicielem był Piotr Kopicki. 16.05 w sobotę w godzinach popołudniowych odbyło się uroczyste poświęcenie miejsca, na którym miał zostać wybudowany kościół. 18.06 odbyła się w Kamionce pierwsza procesja Bożego Ciała.
Ksiądz Andrzej Bławat zmarł nagle 25.08 1998 roku. Po nim probostwo objął Grzegorz Flisikowski (1.09 1998-7.04 2000), potem Andrzej Darżnik (7.04 2000 - 14.10 2002r.) i od 14.10 ksiądz Andrzej, którego pseudonim jest bardziej znany niż nazwisko - Maradona.
Każdy mieszkaniec Kamionki powiada: - My to mamy szczęście co do księży, co jeden to lepszy.

Foto:

1. Procesja Bażego Ciała 1937rok

2. Ksiądz Andrzej Bławat

3. Ksiądz Henryk Mross


Na podstawie tekstu zamieszczonego w Tygodniku Kociewiak - środowe wydanie Dziennika Bałtyckiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz